Transport

Jednym z głównych atutów regionu jest jego korzystne położenie geograficzne, które bezpośrednio przekłada się na możliwości komunikacyjne. Województwo pomorskie znajduje się w północnej części Polski, na południowym wybrzeżu Bałtyku. W regionie krzyżują się dwa kluczowe dla ruchu tranzytowego paneuropejskie szlaki komunikacyjne: 

  • korytarz IA (Helsinki – Tallin – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk), będący odgałęzieniem korytarza I (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa)
  • korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina), łączący Skandynawię z Europą Środkowo-Wschodnią oraz krajami basenu Morza Śródziemnego.
 
Dzięki doskonałemu położeniu geograficznemu, Pomorskie coraz prężniej rozwija połączenia transportowe z resztą Polski, Europy i świata. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania inwestorów,  każdego roku intensywnie jest rozbudowywana i modernizowana infrastruktura w kluczowych kierunkach.
 
  
 

Transport morski

 
 
Intensywny rozwój portów morskich w Gdańsku i Gdyni sprawa, że region staje się ważnym miejscem na mapie transportu morskiego w tej części Europy.
 
Na początku 2009 r. przewoźnik Maersk Line uruchomił regularne połączenia pomiędzy głębokowodnym terminalem DCT Gdansk a Chinami, obsługiwane przez największe pływające na świecie kontenerowce (15 500 TEU). Łącznie w Trójmieście w 2011 r. przeładowano 1,29 mln TEU, co daje drugą pozycję w regionie Bałtyku, tuż po St. Petersburgu.
 
 
 
 
 
Transport lotniczy
 
 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jest jednym z najważniejszych portów lotniczych w Polsce. Obsługuje 2 463 222 pasażerów rocznie. Fracht lotniczy wynosi 4943 (2011).
 
Lotnisko posiada 60 połączeń w 16 krajach europejskich. Spośród wszystkich portów lotniczych w Polsce, Gdańsk obsługuje największą liczbę lotów do krajów skandynawskich. 
 
 
 
 
 
Transport kolejowy
 
 
Połączenia kolejowe w województwie pomorskim to bardzo dogodny sposób transportu towarów, m.in. tych, które docierają drogą morską do portów w Gdańsku oraz Gdyni, a następnie są przewożone w głąb kontynentu.
 
Przez województwo, oprócz połączeń lokalnych, biegną ważne dla ruchu międzynarodowego linie kolejowe:
  • z Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź, Katowice i dalej do Bratysławy lub Pragi i Wiednia
  • z Gdańska przez Warszawę, Kraków i dalej do Pragi lub Bratysławy
  • z Gdańska przez Olsztyn i dalej do Kaliningradu lub przez Białystok na Białoruś
  • z Gdańska przez Szczecin do Berlina​
 
 
 
 
Transport drogowy
 
 
Drogą o największym znaczeniu strategicznym w Polsce jest autostrada A1. To część międzynarodowej drogi łączącej Skandynawię z południem kontynentu.
 
Istotne znaczenie mają drogi krajowe nr 7 (Gdańsk – Warszawa – Kraków) oraz nr 6 (Gdynia – Szczecin). Trasy te są rozbudowywane oraz podniesione do standardu dróg szybkiego ruchu.
 
 
 
 
 
Więcej informacji: 
 
 
Opr. BMG

Aktualności