Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Gratulujemy laureatom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego “Pomorskie dla Seniora”!

Gratulujemy laureatom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego “Pomorskie dla Seniora”!

Grafika dot. roztrzygnięcia konkursu

Konkurs trwał od dnia 10 marca do 17 czerwca 2020r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęło 41 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 3 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz 19 w kategorii Przyjaciel Seniora. Wszystkie zgłoszenia zakwalifikowano do oceny merytorycznej.


Kapituła konkursu obradowała zdalnie podczas posiedzenia Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej 25 czerwca br. Na zdjęciu Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini zarządu województwa – przewodnicząca rady podczas obrad. Fot. Maciej Kochanowski

25 czerwca kapituła konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” podczas zdalnego posiedzenia Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu dokonała oceny zgłoszonych kandydatur oraz wyboru laureatów w trzech kategoriach Konkursu:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  • Pracodawca przyjazny Seniorom,
  • Przyjaciel Seniora.

Laureaci w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz dokonała wyboru 11 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.

Lp.

powiat

Gmina

Nazwisko i Imię laureata

1

człuchowski

Koczała

Białek Halina

2

gdański

Kolbudy

Lenartowski Marek

3

Gdynia

Gdynia

Michałowska Jadwiga

4

(kościerski) starogardzki

(Liniewo)  Skarszewy

Stryjewska Anna

5

malborski

Malbork

Pliszke Kazimiera

6

pucki

Puck

Piotrowicz Jan

7

Słupsk

Słupsk

Zellma Jerzy

8

słupski

Kobylnica

Chadrysiak Jadwiga

9

sztumski

Sztum

Sitek – Juszczak Aurelia

10

tczewski

Tczew

Kiedrowski Ludwik

11

wejherowski

Reda

Mostek Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracodawca Przyjazny Seniorom

W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu dokonała oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz Pracodawca promuje współpracę międzypokoleniową / wolontariat. Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 3 laureatów. Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny seniorom:

Lp.

Powiat

Gmina

 Laureat

1

Gdańsk

Gdańsk

Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku

2

Gdynia

Gdynia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

3

pucki

Puck

Cech Rzemiosł w Pucku

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjaciel Seniora

W kategorii Przyjaciel Seniora Kapituła Konkursu dokonała wyboru 10 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych, Aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe. Laureaci w kategorii Przyjaciel Seniora:

Lp.

Powiat

Gmina

Nazwisko i Imię laureata

1

bytowski

Bytów

Stowarzyszenie seniorzybytow

2

chojnicki

Chojnice

Majewska Maria

3

człuchowski

Człuchów

Kułak Marlena

4

Gdańsk

Gdańsk

Polak Marta

5

kwidzyński

Prabuty

Tatara Ewa

6

malborski

Malbork

Kusz Lidia

7

pucki

Kosakowo

Dettlaff Karol

8

Słupsk

Słupsk

Sobisz Zbigniew

9

słupski

Kobylnica

Kuliński Leszek

10

tczewski

Gniew

Malinowska Zofia