Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Finansowanie innowacji w ramach  European Innovation Council Pilot

Finansowanie innowacji w ramach European Innovation Council Pilot

Celem tego pilotażu jest przetestowanie narzędzi, które zostaną w pełni wdrożone w przyszłym programie Horizon Europe 2021-2027. Pilot na lata 2019-2020 ma alokację około 2 miliardów Euro.

 

W ramach pilotażu zaproponowano dwa nowe narzędzia:

EIC Pathfinder pilot ( granty)

  • narzędzie przeznaczone dla badawczy i naukowców
  • FET (Future and Emerging Technologies) Open to program obejmujący wszystkie tematy i obszary badawcze. Ma na celu zgromadzenie najzdolniejszych umysłów europejskich na wczesnym etapie badań, aby utorować drogę innowacjom, radykalnym nowym pomysłom i nowatorskim technologiom, które podważają obecne myślenie.

Więcej informacji tutaj

  • FET Proactive zajmuje się nowymi tematami, dążąc do ustanowienia masy krytycznej europejskich badaczy w wielu obiecujących tematach badawczych. Program koncentruje się na badaniach wykraczających poza to, co znane, akceptowane lub powszechnie przyjęte, wspiera nowatorskie i wizjonerskie myślenie, aby otworzyć obiecujące ścieżki ku radykalnie nowym możliwościom technologicznym. Jego istotą jest zachęcanie badaczy z różnych dyscyplin do współpracy nad nowymi technologiami w określonych tematach

Więcej informacji tutaj 

EIC Accelerator pilot (granty i finansowanie mieszane)

  • narzędzie przeznaczone dla start-upów, MŚP oraz przedsiębiorców
  • poszukiwane są podmioty z przełomowymi innowacjami, które otworzą nowe rynki lub zaburzą istniejące, o wysokim ryzyku, ale też wysokim potencjale rynkowym, z ambicjami do skalowania, z wiedzą o rynku docelowym, przekonującym planem komercjalizacji oraz które mają problem z pozyskaniem finansowania
  • w ramach narzędzia można uzyskać grant w wysokości do 2,5 mln Euro (dofinansowanie do 70% wartości projektu) z dodatkową opcją equity investments na kwotę 15 mln Euro

Więcej informacji tutaj

Działania, które istniały już wcześniej:

  • Fast Track to Innovation (FTI) – oferuje granty do 3 mln Euro, przeznaczone dla relatywnie dojrzałych przełomowych technologii, pomysłów i modeli biznesowych gotowych do wdrożenia na rynek. Wymagane jest konsorcjum 3-5 podmiotów z krajów członkowskich i stowarzyszonych.

Więcej informacji tutaj

  • Horizon Prizes – nagrody są przyznawane każdemu, kto może najskuteczniej sprostać zdefiniowanemu wyzwaniu, nie określając, w jaki sposób wyzwanie to należy rozwiązać. Przyczyni się to do stworzenia przełomowych innowacji we wszystkich sektorach, wspierając najnowocześniejsze rozwiązania, które przyniosą znaczne społeczne korzyści.

Indywidualne nagrody mają wysokość 5 lub 10 milionów euro.

 

Więcej informacji tutaj

Szerszy opis znajduje się na stronie  EIC

Treść nowego programu znajduje się tutaj