Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/11/Arts-Festivals-Summit-Galway_od-lewej-Joanna-Sniezko-Misterek-Agata-Grenda-Anna-Kiselyova-Kathrin-Deventer-Jan-Briers-i-Bartosz-Szydlowski_24.11.2021-1.jpg Od lewej: Joanna Śnieżko-Misterek – koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego, Agata Grenda – dyrektorka GTS i Festiwalu Szekspirowskiego, Anna Kiselyova – Castle Knock Music Festival, Kathrin Deventer – sekretarz generalny EFA, Jan Briers – prezes EFA, Bartosz Szydłowski – dyrektor artystyczny teatru Łaźnia Nowa i festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Fot. mat. prasowe GTS

Festiwal Szekspirowski znalazł się w gronie najważniejszych europejskich festiwali

Od lewej: Joanna Śnieżko-Misterek – koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego, Agata Grenda – dyrektorka GTS i Festiwalu Szekspirowskiego, Anna Kiselyova – Castle Knock Music Festival, Kathrin Deventer – sekretarz generalny EFA, Jan Briers – prezes EFA, Bartosz Szydłowski – dyrektor artystyczny teatru Łaźnia Nowa i festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Fot. mat. prasowe GTS

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku został oficjalnym członkiem European Festivals Association – Stowarzyszenia Festiwali Europejskich, działającego przy Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Przyjęcie go do prestiżowego grona najważniejszych europejskich festiwali nastąpiło 24 listopada 2021 r. podczas Arts Festivals Summit w Galway (Irlandia) – Europejskiej Stolicy Kultury 2020.

Od 2015 r. European Festivals Association przyznaje EFFE Award – Europe for Festivals, Festivals for Europe. Gdański Festiwal Szekspirowski otrzymał ją w 2017 r. i wraz z Festiwalem Malta są jedynymi polskimi festiwalami mogącymi poszczycić się tą nagrodą. W wydarzeniu wzięły udział dyrektorka Festiwalu Szekspirowskiego Agata Grenda oraz koordynatorka festiwalu Joanna Śnieżko-Misterek.

EFFE Award

Przyznawana jest za wyjątkowe zaangażowanie festiwali w rozwój kultury oraz społeczności, wyznaczanie trendów i twórcze poszukiwania. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku został doceniony przez stowarzyszenie EFA za rozwijanie współpracy kulturalnej w Europie i na świecie, niezwykle wartościową działalność edukacyjną, a także inicjatywę utworzenia Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (ESFN), której siedziba znajduje się w Gdańsku. Od 2021 r., jako pełnoprawny członek, będzie współtworzył tę najstarszą i jedną z największych organizacji festiwali na świecie.

– Bardzo się cieszę, że Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, który jest rozpoznawalną marką w Polsce i Europie. To zarazem wyróżnienie, jak i wyzwanie dla naszego festiwalu – mówi Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego. – Dzięki członkostwu w EFA, będziemy mogli – na jeszcze większą skalę niż dotąd – rozwijać współpracę z innymi festiwalami w Europie, aplikować wspólnie o granty, wspierać wymianę artystyczną między krajami oraz promować Polskę i Gdańsk na arenie międzynarodowej. To ważny krok dla rozwoju Festiwalu Szekspirowskiego – dodaje Agata Grenda.

Na zaproszenie stowarzyszenia EFA, Agata Grenda dołączyła również do EFA’s 70-Years-On Thinking Group – grona 20 liderów festiwali pracującego wspólnie nad programem i najważniejszymi zagadnieniami, z którymi powinno zmierzyć się EFA podczas obchodów swojego 70-lecia, zaplanowanego w dniach 2-5 maja 2023 r. w stolicy Armenii Erewaniu. Polskę reprezentuje w tej grupie również Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny festiwalu Boska Komedia z Krakowa.

EFA – European Festivals Association (Stowarzyszenie Festiwali Europejskich)

To międzynarodowa platforma zrzeszająca największe festiwale, wyróżniające się nie tylko najwyższym poziomem artystycznym, ale także promujące współpracę na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, prezentujące kulturowe bogactwo Europy. Od kilku lat stowarzyszenie przyznaje odznaczenia i nagrody EFFE – Label i Award, wspierane przez Komisję Europejską i Parlament UE.

EFA wspiera współpracę artystyczną między festiwalami, oferuje też programy dla nowych menedżerów festiwali oraz artystów. Prowadzone przez stowarzyszenie portale internetowe: EFA-AEF oraz Festival Finder są międzynarodowymi hubami, dedykowanymi odbiorcom i organizatorom festiwali europejskich, aktywnie promującymi rozwój turystyki kulturowej i rozwój festiwali artystycznych oraz ich publiczności.

Stowarzyszenie EFA powstało w 1952 r. i reprezentuje ponad 100 festiwali – muzycznych, tanecznych, teatralnych i multidyscyplinarnych – wraz z narodowymi festiwalami i organizacjami kulturalnymi z blisko 40, głównie europejskich, krajów. Oficjalna siedziba EFA znajduje się w Gandawie, w Belgii. Stowarzyszeniem zarządza Zgromadzenie Ogólne, które spotyka się raz w roku – tym razem jest to Galway w Irlandii – Europejska Stolica Kultury 2020. Obecnym prezydentem jest Jan Briers  – dyrektor Flanders Festival w Gandawie. Wiceprezesami są Paul Dujardin – dyrektor generalny Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli i Herman Schnitzer – dyrektor Festiwalu Południowego Tyrolu merano.meran.

EFA Arts Festivals Summit 2021

Festiwal odbył się w dniach 22-24 listopada 2021 r. w Galway w Irlandii. Wzięli w nim udział organizatorzy festiwali w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, absolwenci Akademii Festiwalowej, EFFE Hubs (krajowe i regionalne punkty kontaktowe EFFE zlokalizowane w 31 krajach), członkowie honorowi EFA oraz przedstawiciele miast z ponad 30 krajów. Szczyt EFA odbywa się co roku w innym kraju, a jego celem jest bezcenne w obszarze kultury, w szczególności festiwali, nawiązywanie artystycznych i biznesowych relacji oraz rozmowy o rozwoju i wspólnej promocji wydarzeń, a także o nowych relacjach w nowych czasach.

Uczestnicy EFA Art Festivals Summit Galway, 4.11.2021. Fot. Audrey Brisack

Uczestnicy EFA Art Festivals Summit Galway, 4.11.2021. Fot. Audrey Brisack

W ciągu 3 dni w Galway odbyły się prezentacje festiwali, dyskusje z politykami i przedstawicielami biznesu, menedżerami artystów, dyrektorami największych instytucji artystycznych w Europie oraz przedstawicielami Unii Europejskiej. Więcej: EFA-AEF

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

Organizowany nieprzerwanie od 1997 r. jest jednym z największych międzynarodowych wydarzeń teatralnych w Europie, jedynym tego typu w Polsce i szeroko rozpoznawalnym w świecie. Jego historia sięga 1993 r., kiedy Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowała pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie, przekształcone w festiwal z okazji 1000-lecia Gdańska.

Festiwal Szekspirowski odbywa się co roku latem. Organizowany jest wspólnie przez fundację oraz Gdański Teatr Szekspirowski i ma na swoim koncie ponad 800 wydarzeń zaprezentowanych przez 225 różnych zespołów teatralnych z ponad 40 krajów, m.in. realizacje takich twórców, jak: Peter Brook, Luk Perceval, Lew Dodin, Eimuntas Nekrosius, Oskaras Korsunovas, Roberto Ciulli, Robert Sturua i wielu innych. Łącznie, podczas dotychczasowych edycji, swoje produkcje pokazało ponad 250 reżyserów z całego świata. Jest międzynarodową platformą wymiany i dyskusji środowisk skupionych wokół teatru. Spotkaniem twórców, publiczności, teatrologów i krytyków z całego świata. Więcej: Festiwal Szekspirowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.