Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Samorząd Województwa Pomorskiego  prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim

(podstawa prawna: art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. ), § 27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, wymagane dokumenty, terminy oraz dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego znajdują się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce Sprawy do załatwienia

(https://bip.pomorskie.eu/Article/id,70.html)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.