Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 odbywały się na podstawie:

  1. Art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1570);
  2. § 5 ust. 2 oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  3. § 12 ust.2 Uchwały Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

W dniach od 2 października do 21 października 2019 roku odbyły się konsultacje w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 w/w ustawy na temat projektu Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Zaproszenie do konsultacji zostało również rozesłane drogą elektroniczną do Centrów Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz informacyjnie do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania uwag w w/w terminie oraz podczas spotkań konsultacyjnych:

  1. Kartuzy, 3 października 2019 r. 

miejsce: sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

  1. Kościerzyna, 5 października 2019 roku,

miejsce: Hala Sokolnia w Kościerzynie.

  1. Starogard Gdański, 10 października 2019 r.

miejsce: Dworzec PKP w Starogardzie Gdańskim.

  1. Chojnice, 16 października 2019 r.

siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka w Chojnicach.

Załączniki:

Sprawozdanie

Projekt Programu na rok 2020

 

view szablon artykułu