Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/10/teacher-g0bde234d3_1920.jpg Dziś święto wszystkich pracowników oświaty. Składamy najlepsze życzenia [INFOGRAFIKA]

Dziś święto wszystkich pracowników oświaty. Składamy najlepsze życzenia [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
14.10.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
14.10.2022

Z roku na rok spada liczba nauczycieli. Niektórzy uczą kilku przedmiotów, a inni łączą pracę w kilku szkołach, aby mieć cały etat. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące pedagogów i szkół. Wynika z nich, że na Pomorzu najwięcej nauczycieli zatrudnionych jest w podstawówkach.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych za rok szkolny 2021/2022.

Najwięcej pracuje w podstawówkach

W województwie pomorskim zatrudnionych jest niewiele ponad 38 tys. nauczycieli, czyli o 104 mniej niż w roku poprzednim. Wśród nich są pracownicy wszystkich poziomów kształcenia: od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i policealne aż po uczelnie wyższe. Nauczyciel to trudny i wymagający zawód, w którym zarobki są nieadekwatne do obowiązków i poświęconego czasu. Dlatego coraz mniej młodych ludzi wybiera ten zawód, a wielu świadomie rezygnuje z pracy w szkołach. W tym zawodzie zdecydowanie dominują panie, których jest ponad 77 proc. Najwięcej pedagogów, bo ponad 46 proc., pracuje w szkołach podstawowych, zaś najmniej w policealnych (0,7 proc.).

Dominują dyplomowani

Nauczyciele mogą otrzymać różne stopnie awansu zawodowego, które zależą m.in. od stażu pracy i osiągnieć. Warto podkreślić, że prawie 23 tys. z nich pracuje w miastach, a tylko niewiele ponad 9 tys. na wsiach. Bez względu na miejsce zatrudnienia, na Pomorzu zdecydowanie dominują nauczyciele dyplomowani (ponad 53 proc.), kontraktowi (ponad 19 proc.) i mianowani (miasta prawie 17 proc., a wieś ponad 20 proc.). Najmniej, bo ok. 3 proc. wśród nauczycieli stanowią stażyści, czyli osoby z najkrótszym stażem pracy.

Których szkół jest najwięcej?

W województwie pomorskim jest ponad 2,8 tysiące placówek wychowania przedszkolnego, szkół i uczelni. Naukę w nich pobiera ponad 513 tys. uczniów i studentów, wśród których 51 proc. stanowią uczennice i studentki. Najwięcej uczy się w szkołach podstawowych (40,4 proc.), a najmniej w specjalnych (0,2 proc.). W naszym regionie dominują przedszkola (53,3 proc.) i szkoły podstawowe (27,1 proc.), zaś najmniej jest szkół specjalnych (1,1 proc.) i uczelni wyższych (0,8 proc.). Co ciekawe, na jeden etat nauczycielski najwięcej uczniów przypada w miastach w szkołach branżowych I i II stopnia. To aż 24 uczniów na jednego nauczyciela w porównaniu ze szkołami podstawowymi (12) i technikami (14).

Życzenia marszałka

Dzień nauczyciela jest okazją, aby podziękować nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i dydaktykom za ich pracę, za trud i zaangażowanie w edukację uczniów. Specjalne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej do nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych napisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Jak co roku życzę Państwu wszystkiego, co dla Was ważne, a przede wszystkim wielu sukcesów zawodowych i osobistych, zrealizowania pasji i marzeń, wspaniałej współpracy z uczniami i rodzicami, wzajemnej życzliwości i odwagi i wytrwałości w realizowaniu Waszej misji oraz tego, aby Wasza praca była szanowana i odpowiednio doceniania nie tylko przez uczniów i dyrekcję, ale również, a może przede wszystkim, przez tych, którzy decydują o kształcie polskiego systemu edukacji. Niech młode pokolenia, które dziś kształcicie, mają Was później w pamięci jako fantastycznych pedagogów i mentorów – czytamy na profilu na Facebooku marszałka.

Historia święta

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest zawsze 14 października. Został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. jako Dzień Nauczyciela. Natomiast od 1982 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela nazwany jest Dniem Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten nadal nazywany jest Dniem Nauczyciela. Z okazji święta w szkołach organizowane są apele, a uczniowie wręczają pedagogom kwiaty. Zazwyczaj nie odbywają się tradycyjne lekcje.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.