Wydarzenie odbyło się 11 marca 2024 r. w siedzibie UMWP. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gmin, stowarzyszeń sołeckich, sołtysi i członkowie rad sołeckich.

Najlepsze pomysły

Gala rozdania nagród odbyła się w Dniu sołtysa.

– Z tej okazji składamy wszystkim sołtysom najlepsze życzenia i podziękowania za pracę i zaangażowanie w rozwój swoich wsi – zaczął Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

W etapie wojewódzkim konkursu startować mogły sołectwa z całego Pomorza. W tym roku zgłoszonych zostało osiem projektów, które w ostatnich latach zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego.

– Place zabaw, siłownie na otwartym powietrzu czy remonty wiejskich świetlic to małe inwestycje, które umacniają więzi wiejskiej wspólnoty i sprawiają, że wsie pięknieją – mówił Józef Sarnowski.

Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim wpływ inwestycji na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, ich zaangażowanie w realizację oraz oryginalność projektów i  innowacyjność.

– Chcemy pokazywać najlepsze przedsięwzięcia społeczności lokalnych, starania mieszkańców o to, by zmieniać na lepsze miejsce, w którym żyją – podkreślał Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Pula nagród dla najlepszych wyniosła 12 tys. zł.

Kto zwyciężył?

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyło sołectwo Biesowice (powiat słupski) za rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej oraz rekreacyjnej.

– Udało nam się stworzyć nowoczesny plac do ćwiczeń, na którym stanął wóz strażacki. Wyremontowana została też stara popegeerowska remiza strażacka – tłumaczył sołtys Bieskowic Norbert Becker. – Pomysł wyszedł od młodych strażaków z OSP, którzy chcą zwrócić też uwagę młodego pokolenia na to, jak ważna jest praca strażaków ochotników. Jest nim również 25-letni sołtys – podkreślała z dumą Magdalena Majewska, burmistrzyni Kępic.

Fot. Jacek Sowa / UMWP

Drugie miejsce z nagrodą w wysokości 4 tys. zł zajęło sołectwo Rytel (powiat chojnicki) za stworzenie alei Historii Rytla.

– To miejsce wymyślili nasi mieszkańcy. Przeglądali rodzinne kroniki, zbierali informacje o Rytlu i na nowo odkrywali swoją małą ojczyznę, ukazując jej wspaniałą historię – mówiła Romanna Sułowska, sołtyska Rytla .

Fot. Jacek Sowa / UMWP

Trzecie miejsce i nagroda 3 tys. zł przypadło sołectwu Maszewo Lęborskie (powiat lęborski) za remont i doposażenie pomieszczeń siłowni w Domu Kultury w Maszewie – filia GCK Cewice. Jak podkreślała Katarzyna Drywa z Centrum Kultury w Maszewie Lęborskim przy remoncie pracowała cała społeczność, która chętnie korzysta z siłowni.

– Powstało miejsce integracji, z którego mieszkańcy są dumni – mówił sołtys Jan Itrych.

Fot. Jacek Sowa / UMWP

Laureat I miejsca będzie reprezentował województwo pomorskie podczas etapu ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.