Edukacja i sport
Kobieta w klasie w szkole

Dzień Nauczyciela w trudnych czasach. Zamiast oficjalnych akademii, spotkania online

Fot. Unsplash.com
14.10.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W większości pomorskich szkół nie zorganizowano szkolnych akademii ani spotkań w dużym gronie. Tradycyjne świętowanie zastąpią małe zabrania lub spotkania online. Wszystko przez trwającą pandemię i ograniczenia sanitarne.

W tym trudnym czasie życzenia pomorskim nauczycielom złożył również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Jak podkreśla w liście do nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych praca w ostatnich miesiącach jest dla szkół dużym wyzwaniem, ale to właśnie edukacja jest sercem dobrze prosperującego i szczęśliwego społeczeństwa. Marszałek Struk złożył „wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej misji”.

 

Kameralne świętowanie

Co roku Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczania wychowawcom kwiatów, upominków i podziękowań za pracę. W szkołach tego dnia odbywały się specjalne gale i szkolne akademie. Często nie było tradycyjnych zajęć, by uczniowie i nauczyciele mogli cieszyć się swoim świętem.

W tym roku sytuacja jest zupełnie inna. Dyrektorzy szkół w większości pomorskich placówek oświatowych odwołali duże spotkania, a życzenia przekazywane są online. Do szkół nie są zapraszani goście, a nagrody wręczane z okazji Dnia Nauczyciela odbierane są indywidualnie lub online. Nie odbędą się miejskie i powiatowe uroczystości związane ze świętem 14 października. Także specjalna gala samorządowego konkursu Nauczyciel Pomorza została przeniesiona do Internetu. W tym roku wybitni pedagogowie z województwa zostaną wyróżnieni po raz piąty.

 

Nowe wyzwania edukacji

Specjalny list z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej do nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych wysłał marszałek województwa pomorskiego. Mieczysław Struk podkreśli ważną rolę nauczania w budowaniu świadomego i nowoczesnego społeczeństwa, a także zauważył wyzwania stojące przed oświatą w czasach epidemii. W liście marszałka czytamy: „Praca nauczyciela i wszystkich pracowników szkoły od zawsze pełniła niezwykle ważną rolę, czego szczególny wyraz obserwujemy przez ostatnie trudne miesiące, które postawiły przed nauczycielami i wychowawcami nowe wyzwania związane czy to z kształceniem zdalnym, czy z realizacją codziennych zadań w warunkach ograniczeń epidemicznych”.Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Szanowni Państwo, Odpowiadająca na wyzwania przyszłości edukacja jest sercem dobrze prosperującego i szczęśliwego społeczeństwa: to dzięki niej kolejne pokolenia mogą spełniać swoje marzenia i kształtować przyszłość. To dzięki wykształceniu nabywanemu w szkole stajemy się w pełni uczestnikami życia społecznego, a gospodarka kraju może wykorzystywać możliwości postępu technologicznego, przyczyniając się do rozwoju społecznego. Praca nauczyciela i wszystkich pracowników szkoły od zawsze pełniła niezwykle ważną rolę, czego szczególny wyraz obserwujemy przez ostatnie trudne miesiące, które postawiły przed nauczycielami i wychowawcami nowe wyzwania związane czy to z kształceniem zdalnym, czy z realizacją codziennych zadań w warunkach ograniczeń epidemicznych. Chcąc dać wyraz szczególnego uznania, a także dla podkreślenia należnego prestiżu zawodu nauczyciela, przed pięciu laty podjąłem decyzję o corocznej organizacji Konkursu „Nauczyciel Pomorza”. Z ogromną satysfakcją przyjmuję fakt, że dzięki temu przedsięwzięciu mamy możliwość poznania, doceniania i promowania osiągnięć tak wielu nauczycieli z pasją i zaangażowaniem oddanych swej pracy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę więc złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej misji. Niech Święto Edukacji przypomina Państwu o zaszczytnych powinnościach nauczycielskich, napawa optymizmem i budzi nadzieję. Z wyrazami szacunku Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.