Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1503369d-fb71-4c39-896f-d492681235a9.jpg Dyrektor Opery Bałtyckiej w czerwcu kończy swoją misję. Będzie na stanowisku tylko do końca sezonu artystycznego

Dyrektor Opery Bałtyckiej w czerwcu kończy swoją misję. Będzie na stanowisku tylko do końca sezonu artystycznego

Opera Bałtycka w Gdańsku

Marszałek Mieczysław Struk i prof. Warcisław Kunc dokonali wnikliwej oceny sytuacji tej instytucji i zgodnie uznali, że w obliczu wyzwań, które nie są związane z działalnością artystyczną opery, misja prowadzenia Opery Bałtyckiej powierzona dyrektorowi Kuncowi zakończy się w czerwcu 2018 roku.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie niebawem decyzję co do sposobu wyłonienia nowego dyrektora Opery Bałtyckiej.

 

Zmiany w operze

„Opera Bałtycka w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 odniosła wiele sukcesów, na co wskazuje liczba, różnorodność i wysoki poziom nowych produkcji, a także znaczący wzrost frekwencji i wpływów własnych instytucji. Zostały one osiągnięte pomimo niewygasającego konfliktu części załogi (głównie skupionych w związkach zawodowych) z dyrekcją, a także – dekapitalizacji budynku utrudniającej podejmowanie śmielszych planów artystycznych. Wymaga on szybkiej interwencji w postaci remontu lub przebudowy, zaś instytucja – dalszych zmian strukturalnych i kadrowych” – czytamy w komunikacie wydanym przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Opera jest największą i najbardziej kosztowną instytucją kultury na Pomorzu. Otrzymuje najwyższą dotację od samorządu województwa pomorskiego. W 2016 r. było to ponad 16,7 mln zł, w 2017 roku prawie 16,4, natomiast w bieżącym planie budżetowym jest to kwota prawie 15,6 mln zł. Podczas ostatniego roku w Operze Bałtyckiej nastąpiły duże zmiany. Instytucja otworzyła się na nowych widzów, rozszerzyła ofertę artystyczną i edukacyjną, starając się trafić do nowego grona odbiorców. Liczba widzów wzrosła o 16 tys. osób, a wpływy z biletów o ponad 800 tys. zł.

 

Wyniszczający konflikt

Jednak nie obyło się bez kontrowersji. W operze od lat trwa konflikt między częścią pracowników, a dyrekcją, który rzutuje na pracę i wizerunek całej instytucji. Członkowie związków zawodowych w Operze Bałtyckiej mieli już zastrzeżenia wobec pięciu ostatnich dyrektorów (w instytucji działa 5 związków). Konfliktu nie zakończyło zatrudnienie kolejnego dyrektora – Warcisława Kunca w 2016 roku, który podjął wiele trudnych decyzji. Związkowcy organizowali spory zbiorowe, referenda, strajki, pikiety, głodówki i akcje medialne. Mimo podwyżki płac w marcu 2017 roku, część pracowników opery nadal upominała się rezygnację ze stanowiska dyrektora Kunca.

Również budynek opery pozostawia wiele do życzenia. Wymaga on szybkiej interwencji – remontu lub przebudowy, by opera mogła spełniać swoją rolę i realizować ciekawe plany artystyczne.

 

Dwa sezony artystyczne

Warcisław Kunc został dyrektorem opery we wrześniu 2016 roku. Kontrakt miał wygasnąć z dniem 31 sierpnia 2020 roku, jednak został skrócony. Warcisław Kunc zakończy pracę w operze 30 czerwca 2018. Dyrektor Opery Bałtyckiej ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury. Pracował jako dyrygent w Operze Wrocławskiej oraz licznych operach i filharmoniach świata. Przez lata był dyrektorem naczelnym m.in. Toruńskiej Orkiestry Kameralnej oraz Opery na Zamku w Szczecinie. Jest też pedagogiem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Poznaniu.

Zarząd Województwa Pomorskiego w najbliższym czasie podejmie decyzję o sposobie wyłonienia nowego dyrektora Opery Bałtyckiej.

 

Opera Bałtycka – komunikat

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i dyrektor Opery Bałtyckiej profesor Warcisław Kunc dokonali wnikliwej oceny sytuacji tej instytucji i pragną poinformować o wspólnej decyzji dotyczącej przyszłości Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Opera Bałtycka w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 odniosła wiele sukcesów, na co wskazuje liczba, różnorodność i wysoki poziom nowych produkcji, a także znaczący wzrost frekwencji i wpływów własnych instytucji. Zostały one osiągnięte pomimo niewygasającego konfliktu części załogi (głównie skupionych w związkach zawodowych) z dyrekcją, a także – dekapitalizacji budynku utrudniającej podejmowanie śmielszych planów artystycznych. Wymaga on szybkiej interwencji w postaci remontu lub przebudowy, zaś instytucja – dalszych zmian strukturalnych i kadrowych.

Marszałek Mieczysław Struk i prof. Warcisław Kunc zgodnie uznali, że w obliczu tych i innych wyzwań, które nie są związane z działalnością artystyczną instytucji, misja prowadzenia Opery Bałtyckiej powierzona dyrektorowi Kuncowi zakończy się z końcem czerwca 2018 roku.

Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie niebawem decyzję co do sposobu wyłonienia nowego dyrektora Opery Bałtyckiej.

 

Gdańsk, 27 lutego 2018 roku

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.