Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Drugie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Drugie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Program spotkania  w zakresie trwałości świadczonych w ramach projektów EFS usług społecznych obejmował:

– wizytę studyjną w Klubie Seniora oraz w Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej,
panel dyskusyjny „Rozwój usług społecznych – tworzenie miejsc świadczenia usług z środków EFS” z  udziałem przedstawicieli beneficjentów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020  i  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
–  wizytę Eksperta w zakresie tematyki usług społecznych. 

Zebrane w ten sposób doświadczenia i konkretne rozwiązania będą podstawą do wypracowania wstępnych rekomendacji dla utrzymania trwałości oraz stabilnego funkcjonowania miejsc świadczenia usług społecznych, które zostaną przetestowane już w najbliższych naborach projektów w zakresie usług społecznych w każdym z województw uczestniczących w pracach Sieci.  

Na spotkaniu obejmującym ograniczenia ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości w projektach EFS Województwa dzieliły się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, angażując pracowników i specjalistów w zakresie rozliczania i kontroli projektów. Wymieniając doświadczenia podjęto dalszą dyskusję nad narzędziem informatycznym umożliwiającym szybką identyfikację i przeciwdziałanie ryzyku występowania nieprawidłowości w projektach EFS. 

Szczegółowy przebieg spotkania, prezentacje, podjęte ustalenia i informacja na temat zaangażowanych Ekspertów oraz przedstawicieli dobrych praktyk.