Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/Archiwum-ECS_exif.jpg Dowiedz się, jak realizować prawa człowieka w praktyce. Ruszyły zapisy na Latający Uniwersytet

Dowiedz się, jak realizować prawa człowieka w praktyce. Ruszyły zapisy na Latający Uniwersytet

Fot. Dawid Linkowski / ECS
05.07.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
05.07.2022

Latający Uniwersytet Praw Człowieka to oferta Europejskiego Centrum Solidarności dla pomorskich aktywistek i aktywistów, urzędniczek i urzędników, nauczycielek i nauczycieli oraz studentek i studentów. Zajęcia rozpoczną się 31 sierpnia 2022 r., a zjazdy zaplanowano w Gdańsku, Warszawie i Lublinie. Udział w nich jest bezpłatny.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – mimo że dokument ratyfikowano w 1948 r. – wciąż nie jest powszechnie znana. Prawa człowieka są nadal wyzwaniem, dopiero uczymy się je realizować, także na poziomie lokalnym.

Bez praw człowieka nie ma demokracji

W ramach Latającego Uniwersytetu najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktycy, podzielą się wiedzą o wdrażaniu praw człowieka na poziomie lokalnym, rozpoznawaniu i reagowaniu na ich naruszenia, a także upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka.

– Chcemy promować podejście, które stawia prawa człowieka w centrum polityki. Nie możemy mówić o demokracji i zrównoważonym rozwoju, jeśli nie wiemy, w jaki sposób realizować w praktyce prawa człowieka w naszym najbliższym otoczeniu, mieście czy regionie – mówi Anna Strzałkowska, psycholożka zatrudniona w Dziale Projektów Obywatelskich ECS. – Oznacza to, że strategie rozwoju, cele programów i projektowane usługi są zbieżne ze standardami praw człowieka. By prawa te skutecznie realizować, nie wystarczą działania intuicyjne lub akcje pod hasłem tolerancji, potrzebujemy konkretnych narzędzi ich wdrażania. Mamy nadzieję, że zdobyta na Latającym Uniwersytecie wiedza pozwoli nam wyznaczyć wspólną perspektywę, jednoczyć siły i tworzyć sieci ludzi zmieniających świat na lepsze – dodaje Strzałkowska.

.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka powołany został przez Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Homo Faber.

Program przewiduje uroczystą inaugurację oraz sześć dwudniowych zjazdów. Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:
inauguracja: 31 sierpnia, Gdańsk
I zjazd: 17-18 września, Gdańsk
II zjazd: 22-23 października, Warszawa
III zjazd: 26-27 listopada, Gdańsk
IV zjazd: 10-11 grudnia, Gdańsk
V zjazd: 21-22 stycznia 2023, Gdańsk
VI zjazd: 18-19 lutego 2023, Lublin

Grupa uczestników będzie liczyć maksymalnie 20 osób. Zostaną one wybrane spośród wszystkich kandydatów na podstawie danych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest TUTAJ. ECS oferuje dofinansowanie dla tych osób, które ze względu na dodatkowe koszty (noclegi, wyżywienie czy dojazdy), nie mogłyby wziąć udziału w zajęciach. Na zakończenie każdy otrzyma certyfikat uczestnictwa, ale tylko wówczas, gdy weźmie udział w 80 proc. zajęć oraz na zakończenie odbędzie test potwierdzający zdobytą wiedzę.

Kadra wykładowców to najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktyczki i praktycy, m.in.:

  • Anna Alboth – dziennikarka i aktywistka, zaangażowana od lat w inicjatywy związane z migracją, m.in. Civil March For Aleppo (nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, 2017),
  • Adam Bodnar – prawnik i wykładowca akademicki, rzecznik praw obywatelskich w latach 2015-2021,
  • Anna Dąbrowska – filolożka, prezeska stowarzyszenia Homo Faber,
  • Ewa Łętowska – prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego oraz praw człowieka, członkini Polskiej Akademii Nauk,
  • Maciej Nowicki – prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pomysłodawca i szef największego projektu HFPC popularyzującego prawa człowieka – Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WatchDocs,
  • Piotr Skrzypczak – politolog, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Homo Faber,
  • Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna, była prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
  • Marta Siciarek – główna specjalistka ds. migracji i integracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
  • dr Anna Strzałkowska – psycholożka, wykładowczyni akademicka i aktywistka walcząca o prawa osób LGBT+.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.