Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na konferencję zatytułowaną „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania", która odbędzie się 24 maja 2018 w Gdańsku.

Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na konferencję zatytułowaną „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania”

 

Konferencja odbędzie się 24 maja 2018 w godz. 11.00 – 15.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27.

 

Konferencja jest jednym z elementów wdrażania Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, ukierunkowanym na podnoszenie jakości pracy doradców zawodowych
i edukacyjno-zawodowych, doskonalenie ich kompetencji oraz popularyzowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy w oparciu o zidentyfikowane potrzeby.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję  wysłuchania inspirujących wykładów  jak korzystać z różnorodności oraz o rozwoju kompetencji kulturowych na poziomie jednostek, zespołów i całych organizacji. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja panelowa z udziałem ciekawych gości – ekspertów i praktyków w dziedzinie internacjonalizacji, pozwolą przybliżyć perspektywę najważniejszych uczestników rynku pracy, wyzwania przed jakimi stoją oraz wyznaczniki działań w zakresie dobrych praktyk i implementacji do uwarunkowań lokalnych.

Dokumenty do pobrania:

Program konferencji

Karta zgłoszenia udziału w konferencji