Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/07/IMG_7762.jpg Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Fot. Dorota Kulka

Dodatkowe środki z Gdańska dla szpitali marszałkowskich. Na co będą wydane?

Od lewej: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zastępczyni prezydenta Gdańska Monika Chabior oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Fot. Dorota Kulka
12.07.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
12.07.2021

Pieniądze z budżetu Gdańska zostaną wydane na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla gdańskich podmiotów leczniczych. Z pomocy finansowej w 2021 r. skorzystają: Copernicus, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Szpital Dziecięcy Polanki oraz Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Porozumienie 12 lipca 2021 r. podpisali zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Sprzęt, profilaktyka i co jeszcze

W ramach porozumienia mają być prowadzone wspólne przedsięwzięcia profilaktyczne oraz wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań samorządu z obszaru zdrowia publicznego. Współpraca dotyczyć też będzie promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Celem zawartego porozumienia jest również podnoszenie standardu, bezpieczeństwa wykonywanych usług medycznych oraz zwiększanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gdańska.
W ramach dotacji celowej województwo pomorskie w 2021 r. otrzyma 1,5 mln zł na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Gdańska. Urządzenia i wyposażenie kupione z tych środków trafią do: Copernicusa, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku oraz SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Natomiast w latach 2022-2023 pomoc finansowa będzie uzależniona od możliwości budżetowych miasta. Porozumienie jest zawarte do 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia na lata następne.

– Cieszę się, że Gdańsk po raz kolejny wspiera tzw. marszałkowskie podmioty lecznicze. To bardzo cenna pomoc, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego nie tylko mieszkańców stolicy województwa, ale także wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych w gdańskich szpitalach – mówił marszałek województwa Mieczysław Struk.

Zastępczyni prezydenta Gdańska Monika Chabior dodała, że podpisane porozumienie to odpowiedź na potrzeby gdańszczan, zwłaszcza seniorów, którzy podczas spotkań proszą o poprawę warunków opieki medycznej.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Fot. Dorota Kulka

Od lewej: członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior. Fot. Dorota Kulka

Kontynuacja podjętych działań

Przypomnijmy, że współpraca miasta z województwem pomorskim w ramach zaspakajania potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gdańska trwa od 2018 r. Miasto w latach 2018-2020 przekazało ponad 4,6 mln zł. Z tych środków Copernicus kupił np.: aparat RTG i USG, kardiomonitory, sprzęt do zabiegów endoskopii i neurologii, mikroskop operacyjny, przezierny stół operacyjny, respiratory stacjonarne i transportowe oraz wideobronchoskop. Do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku trafiły m.in.: łóżka, materace i szafki, system do zdalnego pomiaru temperatury oraz testy psychologiczne. Natomiast Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku wzbogacił się o respirator przenośny, wideobronchoskopy z łopatką oraz urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, a Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku dostała urządzenie do dezynfekcji  i respirator.
Ponadto, w 2021 r. Gdańsk udzielił samorządowi województwa pomocy finansowej w wysokości 6 mln zł. Z tej kwoty 4,5 mln zł zostało przeznaczone na dofinansowanie przebudowy III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego. W ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 za 1 mln zł zakupiono środki ochrony indywidualnej dla Copernicusa, Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku oraz Szpitala Psychiatrycznego na Srebrzysku. Z kolei 500 tys. zł przyznano na naprawę muru oporowego przy ul. Nowe Ogrody przy Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.