Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/334c1bb5-5fa8-46dc-86ef-ee595cfc176a.jpg Prawie 2,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Prawie 2,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

O

Zwiększenie budżetu dla obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej jest wynikiem, dokonanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podziału rezerwy środków.

Połowa dodatkowych środków zostanie przeznaczona na konkursy adresowane do sektora gospodarczego, a połowa – dla sektora publicznego oraz społecznego. Lokalni przedsiębiorcy korzystają ze środków na podejmowanie i rozwój  działalności gospodarczej, a szczególne miejsce zajmują konkursy na wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy „poza sektorem” oraz tworzenie łańcucha dostaw produktów rybackich. Projekty realizowane przez sektor publiczny dotyczą budowy/ przebudowy infrastruktury zarządzania antropopresją, infrastruktury turystycznej i kulturalnej historycznie związanych z działalnością rybacka, edukacji morskiej i żeglarskiej. Dla organizacji pozarządowych zaplanowano działania związane m.in. z promocją dziedzictwa rybackiego.

Wieloaspektowy charakter strategii oznacza, że rozwój lokalny obszaru postrzegany jest przez pryzmat wielu uzupełniających się elementów, angażujących podmioty różnych sektorów z uwzględnieniem specyfiki obszaru – mówił podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podkreślali, że efektami realizacji strategii są nie tylko konkretne projekty, twarde wskaźniki w postaci miejsc prac ale również aktywizacja lokalnej społeczności.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka obejmuje swoim zasięgiem gminy wiejskie: Kosakowo, Puck, Krokowa oraz miejskie: Puck, Władysławowo, Jastarnia oraz Hel.

Łączna wysokość środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację lokalnej strategii tego obszaru wynosi obecnie niespełna 19 mln zł i jest najwyższą alokacją w województwie.

PLGR jest jedną z dwóch dwufunduszowych strategii wdrażanych na terenie województwa pomorskiego. Oprócz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, współfinansowana jest – dodatkowo – ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 11 mln zł.