Turystyka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/02/IMG_9179-—-kopia.jpg Dodatkowe 2,1 mln zł unijnej dotacji na trasy rowerowe i dla przystani żeglarskiej

Dodatkowe 2,1 mln zł unijnej dotacji na trasy rowerowe i dla przystani żeglarskiej

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczają symboliczny czek zastępcy burmistrza Władysławowa Kamilowi Pachowi. Fot. Aleksander Olszak
02.02.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
02.02.2022

Rozbudowa sieci tras rowerowych na terenie gminy Władysławowo oraz przystani żeglarskiej w Błotniku na terenie gminy Cedry Wielkie to dwa projekty, które uzyskały dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych. Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski 2 lutego 2022 r. podpisali z samorządowcami aneksy do umów oraz wręczyli im symboliczne czeki.

Dla gminy Władysławowo zwiększono wysokość unijnego dofinansowania o 1,47 mln zł, natomiast dla gminy Cedry Wielkie o ponad 589 tys. zł. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na dokończenie inwestycji

Na terenie gminy Władysławowo realizowany jest unijny projekt związany z rozbudową infrastruktury turystycznej w ramach sieci Pomorskich Tras Rowerowych. Polega on m.in. na wykonaniu dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem oraz trzech miejsc postojowych: w Ostrowie, Władysławowie i Chałupach.

Do wykonania pozostał około trzykilometrowy odcinek, położony głównie w terenie niezabudowanym i często podmokłym oraz w pasie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Prace wymagają znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością oddzielenia ścieżki rowerowej od ruchu samochodowego. Władze gminy zwróciła się więc z prośbą do Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznanie dodatkowych środków z RPO WP.

Szacunkowy koszt tych robót wynosi 5 mln zł, a planowany termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2023 r. W gminie Władysławowo gotowy wtedy będzie szlak rowerowy o łącznej długości ponad 29 km.

– Realizacja tej inwestycji pozwoli ukierunkować ruch turystyczny w naszym województwie, zwłaszcza turystyki aktywnej i rekreacyjnej, ku obszarom nadmorskim. Możliwość bezpiecznego, wygodnego przemieszczania się rowerami po malowniczych nadmorskich terenach Pomorza to niewątpliwie ciekawa atrakcja dla mieszkańców i przybywających do regionu turystów – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Natomiast na terenie gminy Cedry Wielkie projekt dotyczy rozbudowy przystani żeglarskiej w Błotniku w ramach projektu Pętli Żuławskiej. Rozbudowywane są pomosty pływające oraz budynek bosmanatu, gdzie dodatkowo zmieni się sposób jego użytkowania. W związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych spadł poziom dofinansowania projektu z 85 do 60 proc. Dlatego władze gminy zwróciły się z prośbą do Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów inwestycji. Planowany termin jej zakończenia to 31 maja 2023 r.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczają symboliczny czek wójtowi gminy Cedry Wielkie Januszowi Golińskiemu. Fot. Aleksander Olszak

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.