Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/cf92cb66-1ab5-4507-8a14-46219faae546-1.jpg Do dyspozycji jest 10 mln zł. Samorząd województwa pomorskiego uruchamia projekt grantowy Pomorskie S.O.S.

Do dyspozycji jest 10 mln zł. Samorząd województwa pomorskiego uruchamia projekt grantowy Pomorskie S.O.S.

Fot. Pixabay.com

Ze względu na pilną potrzebę Zarząd Województwa Pomorskiego już dzisiaj (24 kwietnia 2020 r) postanowił o przeznaczeniu 2 milionów złotych z budżetu województwa na pierwszy etap konkursu grantowego przeznaczonego dla placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Chodzi m. in. o hospicja, domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Celem jest wsparcie pracowników tych placówek w walce z epidemią COVID-19.

W pierwszym etapie wystartować mogą jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Wsparcie w walce z epidemią

Pracownicy domów pomocy społecznej czy hospicjów, podobnie jak medycy są na pierwszej linii walki z epidemią COVID-19. – Pandemia uderza głównie w osoby starsze, przewlekle chore czy z niepełnosprawnościami oraz w te, które wymagają stałej opieki. Ryzyko zakażenia i zachorowania właśnie tej grupy osób, a co za tym idzie również ich opiekunów jest niezwykle wysokie. Takie sytuacje mogą doprowadzić do konieczności izolacji czy braku zapewnienia wystarczającej opieki nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia. Dlatego placówki świadczące opiekę całodobową nie mogą pozostać bez pomocy w tym trudnym okresie – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Dlatego 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przesunięciu 2 mln zł, co pozwoli na podjęcie szybkich kroków i doposażenie placówek. – Łącznie na ten cel chcemy przeznaczyć 10 mln zł – podkreśla marszałek Struk. – Co więcej już wkrótce uruchomimy kolejny projekt, dzięki któremu we wszystkich domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz hospicjach stacjonarnych będą wykonywane testy na obecność koronawirusa – dodaje.

Pomorskie S.O.S.

W pierwszym etapie, 2 mln złotych pochodzić będą z rezerwy budżetowej na wsparcie podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Od połowy maja planowane jest rozszerzenie naboru wniosków grantowych również o jednostki samorządu terytorialnego.  – W konkursie mogą wystartować organizacje pozarządowe, kościelne czy przedsiębiorcy, którzy w regionie świadczą całodobową opiekę i wsparcie osobom starszym i chorym – zaznacza Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP. Na co można przeznaczyć środki z grantu? – Osoby pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem niejednokrotnie obciążeni są ogromnym ryzykiem zakażenia się koronawirusem. Dlatego granty można przeznaczyć np. na sprzęt medyczny, środki dezynfekujące. Ale można też kupić za nie maseczki, przyłbice czy fartuchy – wylicza dyrektor ROPS.  Projekt ma być współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.