Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/04/Ewa-Bloom-KRĄGczyli-kto-ma-urojone-lęki-zasluguje-na-prawdziwe-scaled.jpg Dlaczego maska i twarz nie są synonimami? Wystawa zbiorowa w Ustce i Słupsku

Dlaczego maska i twarz nie są synonimami? Wystawa zbiorowa w Ustce i Słupsku

Ewa Bloom Kwiatkowska, Krąg, czyli kto ma urojone lęki, zasługuje na prawdziwe
04.04.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
04.04.2022

Lena Achtelik, Martyna Czech, Ewa Bloom Kwiatkowska, Miłosz Wnukowski, Beata Ewa Białecka oraz Magdalena Moskwa to artyści, których prace można będzie oglądać w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce i Galerii Kameralnej w Słupsku. Wernisaż wystawy Persona (non) grata odbędzie się w Ustce w czwartek, 7 kwietnia. Natomiast ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 26 czerwca 2022 r.

Kuratorem wystawy jest Roman Lewandowski.

Maska pamięci a maska społecznej tożsamości

Wystawa Persona (non) grata dotyczy estetyki człowieka, a zwłaszcza persony oraz twarzy i zachodzących między nimi zależności oraz powiązań. Jednym z istotnych wątków projektu jest też maska. Chodzi o to, że nowożytny i współczesny portret można odczytywać – jak sugeruje Hans Belting – jako maskę pamięci i jako maskę społecznej tożsamości. Warto podkreślić, że w świecie greckiego antyku maskę i twarz opisywało to samo pojęcie – persona – przy czym autoprosopos to maska prawdziwa, natomiast prosopeion to maska sztuczna. Z kolei w starożytnym Rzymie łacina rozróżnia już terminologicznie twarz oraz maskę. Ciekawe jest to, że w teatrze renesansowym maska właściwie nie pojawia się. Chociaż jest to epoka narodzin portretu wczesno-nowożytnego, który według Beltinga stanowi protest przeciwko cmentarzowi. Gdy zaczynano malować pierwsze portrety indywidualne, większość społeczeństwa kończyła swoją bytność cielesną jeszcze w ossariach (współczesna urna lub kolumbarium). Z drugiej jednak strony portret to obraz, gdyż jest próbą odwzorowania twarzy, która jest obrazem nas i naszej tożsamości.

Martyna Czech, Kaucja życia, 2021

 

Wystawa zbiorowa Persona (non) grata

  • 7 kwietnia 2022 r., godz. 18.00 – wernisaż
  • ekspozycję można oglądać do 26 czerwca 2022 r.
  • Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Zaruskiego 1a
  • Galeria Kameralna w Słupsku, ul. Partyzantów 31a

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.