Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Dla tych, co upamiętniają dziedzictwo polskich Kresów Wschodnich. Zgłoszenia do nagrody Semper Fidelis

Dla tych, co upamiętniają dziedzictwo polskich Kresów Wschodnich. Zgłoszenia do nagrody Semper Fidelis

Statuetka nagrody Semper Fidelis

Znasz kogoś, kto dba o to, by dziedzictwo polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami nie odeszło w zapomnienie? Zgłoś go do nagrody Semper Fidelis.

 

Kandydatów do drugiej edycji nagrody można zgłaszać elektronicznie do 15 lipca 2020 r.

 

Semper Fidelis – łac. zawsze wierny

Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku  ustanowił nagrodę Semper Fidelis. Corocznie honorowe wyróżnienie otrzymają osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

 

Wartości edukacyjne

Nagroda ma również walor edukacyjny – pomaga rozpowszechniać wiedzę na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Kresy to przecież nasza historia, ślady dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

 

Kto wyłania kandydatów?

Laureatów wyłania kapituła nagrody, której przewodniczącym jest prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy. W czasie uroczystości wręczenia nagród laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Każdego roku jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana post mortem (pośmiertnie).

 

Jak i gdzie zgłaszać kandydatów?

Kandydatów do drugiej edycji można zgłaszać do 15 lipca 2020 r., wysyłając wniosek – z uwagi na sytuację epidemiologiczną – jedynie za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie IPN. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.