Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/11/Zelichowo-gm.-Nowy-Dwor-Gdanski-kosciol-greckokatolicki-pw.-sw.-Mikolaja-zrodlo-Departament-Kultury-UMWP.jpg Dla ochrony pomorskiego dziedzictwa. Radni uchwalili Wojewódzki program opieki nad zabytkami

Dla ochrony pomorskiego dziedzictwa. Radni uchwalili Wojewódzki program opieki nad zabytkami

Kościół greckokatolicki pw. św. Mikołaja w Żelichowie (gm. Nowy Dwór Gdański). Fot. ze zbiorów Departamentu Kultury UMWP
29.11.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
29.11.2021

Podczas XXXVIII sesji sejmiku, która odbyła się 29 listopada 2021 r. radni podjęli uchwałę w sprawie Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie pomorskim na lata 2021-2024. Dokument ten został przyjęty jednogłośnie.

Wojewódzki program opieki nad zabytkami ma służyć wspieraniu działań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, a także upowszechnianiem i popularyzacją dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

– Dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz ograniczenie procesów ich degradacji stanowi nieodłączny element społeczno-gospodarczego rozwoju województwa – podkreśla marszałek Mieczysław Struk.

Jakie działania zaplanowano?

Program opisuje najważniejsze cele i kierunki działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami zaplanowane na najbliższe 4 lata. Będą to zarówno działania administracyjne, jak i działania edukacyjne i promocyjne. Mają być one realizowane przez samorząd województwa pomorskiego oraz jego jednostki organizacyjne: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz pomorskie muzea.

W dokumencie tym wymienia się przede wszystkim wsparcie konserwacji i renowacji obiektów charakterystycznych dla regionu, w tym elementów dziedzictwa morskiego, zabytków architektury sakralnej (kościołów, klasztorów czy cmentarzy), zespołów dworskich i pałacowych, parków i ogrodów. Równie ważne będzie wykonywanie specjalistycznych opracowań, inwentaryzacji oraz ekspertyz, a także montaż specjalistycznych instalacji zabezpieczających obiekty zabytkowe i muzealia przed pożarem, zniszczeniem lub kradzieżą.

Natomiast w ramach działań edukacyjnych i promocyjnych przewidziano np. organizowanie konferencji, wystaw, przedstawień, festiwali i konkursów, tworzenie i oznakowanie szlaków kulturowych oraz wspieranie lokalnych organizacji kultywujących regionalne tradycje i obyczaje oraz upamiętniających wydarzenia i postacie historyczne.

Ocalone dziedzictwo regionu

Przyjęty przez sejmik dokument stanowi kontynuację poprzednich trzech programów opieki nad zabytkami województwa pomorskiego, realizowanych od 2007 r.

– Do tej pory dzięki dotacjom z budżetu samorządu województwa ocalono i pozostawiono dla kolejnych pokoleń wiele przykładów obiektów stanowiących pomorskie dziedzictwo – informuje Renata Wierzchołowska z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W obiektach sakralnych naszego regionu przeprowadzono konserwacje zabytkowego wyposażenia, w tym ołtarzy, organów, obrazów i malowideł ściennych, a także renowacje witraży czy remont dachów świątyń.

– Wśród przykładów dotyczących obiektów świeckich dofinansowano m.in. prace budowlano-konserwatorskie domów podcieniowych na Żuławach, drewnianych chałup i dworów na Kaszubach oraz rekonstrukcję polichromii jednej z kamienic w Gniewie – dodaje Renata Wierzchołowska.

Przykłady obiektów zabytkowych, które uzyskały dotacje z budżetu samorządu województwa pomorskiego w latach 2007-2021:

Fot. ze zbiorów DK UMWP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.