Edukacja i sport
Dla najmłodszych Pomorzan. Kolejne przedszkola z unijnym dofinansowaniem

Dla najmłodszych Pomorzan. Kolejne przedszkola z unijnym dofinansowaniem

Symboliczne czeki informujące o dofinansowaniu projektów z zakresu edukacji przedszkolnej wręczył marszałek Mieczysław Struk. Fot. Marcin Szumny
25.11.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.11.2021

Ponad 7 mln zł unijnego wsparcia trafi do gmin oraz fundacji z Pomorza. Dzięki temu w przedszkolach powstaną nowe miejsca dla najmłodszych i zakupione zostanie nowe wyposażenie. Z projektów skorzystają także wychowawcy.

Umowy na dofinansowanie projektów podpisał 25 listopada 2021 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele samorządów i fundacji.

„Nowe wyzwanie” w Starogardzie Gdańskim

Warty ponad 4,5 mln zł projekt będzie realizowany w Starogardzie Gdańskim. W przedszkolu w Rokocinie powstanie 125 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy. Kupione będą także niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak np. nauka języków obcych, ćwiczenia taneczno-ruchowe czy nawet w lekcjach z programowania i kodowania. Planowane są także szkolenia dla nauczycieli.

Fot. Aleksander Olszak

Dla młodych gdańszczan

W Gdańsku realizowane będą dwa projekty. Pierwszy z nich zakłada utworzenie zupełnie nowego przedszkola z 60 miejscami wychowania przedszkolnego. Dzięki unijnemu wsparciu, zorganizowane będą zajęcia dodatkowe i korekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, ale również rozwijające kluczowe kompetencje na rynku pracy. Co istotne, jeśli dzieci będą tego potrzebować, prowadzone będą także indywidualne zajęcia terapeutyczne. Całkowita wartość tego projektu to ponad 771 tys. zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ok. 656 tys. zł.

Drugi gdański projekt, czyli Smart Kids 2 otrzymał wsparcie w wysokości ok. 938 tys. zł. Dzięki temu powstanie 40 miejsc wychowania przedszkolnego i zakupione będzie wyposażenie. Zorganizowane będą szkolenia dla nauczycieli, a dla dzieci szeroka oferta zajęć dodatkowych i wyrównujących szanse edukacyjne.

Akademia przedszkolaka w Przytocku

Ostatnia z podpisanych 25 listopada 2021 r. umów dotyczy dofinansowania projektu w gminie Kępice. Dzięki około milionowi złotych zmodernizowane zostanie przedszkole w Przytocku. Powstaną dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada również organizację zajęć językowych, przyrodniczych, a nawet teatralno-filmowych. Przewidziane są także zajęcia specjalistyczne z logopedii, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii.

Projekt w Brusach

Umowę na dofinansowanie projektu w Bursach podpisze z lokalnym samorządem w piątek, 26 listopada wicemarszałek Leszek Bonna. Ze środków Unii Europejskiej gmina otrzyma ponad 1,1 mln zł. Z projektu skorzysta nawet 310 maluchów. Podobnie jak w innych projektach, tak i tu przygotowane będą liczne zajęcia dodatkowe i warsztaty logopedyczne czy wyrównawcze. Natomiast nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniach. Planowane są również warsztaty dla rodziców.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.