Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny w Prabutach

Dialog Terytorialny w Prabutach

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Agata Liberacka – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, oraz projektant Studium Łukasz Piskurewicz (Biuro Planowania Przestrzennego PLANISFERA). Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Maciej Nowakowski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Mateusz Richert – Inspektor Wojewódzki (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), w zastępstwie Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego. 

Spotkanie odbyło się w celu przedstawienia opracowanego projektu dokumentu Studium, oraz omówienia przyjętych rozwiązań pod kątem zagadnień poruszanych podczas pierwszego spotkania.

W projekcie znalazły się nowe ustalenia dotyczące m.in. dogęszczania istniejących struktur nowymi terenami zabudowanymi, dostępności do podstawowych usług publicznych oraz wykorzystania potencjału turystycznego gminy poprzez rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych i szlaków kajakowych. Projektanci uwzględnili także zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, polegające na budowie indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz dołączenia do kanalizacji blisko położonych względem miasta nieruchomości. Pozostałe omówione kwestie dotyczyły budowy planowanej od lat 80. obwodnicy, oraz uszczegółowienia przebiegów korytarzy ekologicznych i obszarów chronionego krajobrazu.