Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1c02d8c2-ae19-409e-9226-75afbe42d7a3-scaled.jpg Dialog Terytorialny w Cewicach

Dialog Terytorialny w Cewicach

Gminę Cewice na spotkaniu reprezentowali: Jerzy Bańka – Wójt Gminy, Grzegorz Marecki – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji, oraz Projektanci Studium: Maria Jurczyszyn i Wojciech Brzuchalski. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, jak i Referatu Gospodarki Przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

Na spotkaniu omówione zostały ustalenia wynikające z pierwszego spotkania w ramach Dialogu Terytorialnego, a także problemy które się pojawiły w trakcie sporządzania projektu Studium. W nowym dokumencie zostały uwzględnione zagadnienia, które zawarte są w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, m. in. zachowanie zwartego układu osadniczego, zapewnienie dostępu do podstawowych usług publicznych, rozwój sieciowych usług turystycznych i infrastruktury transportowej, zachowanie ciągłości regionalnego systemu ekologicznego, w tym zasady zabudowy w granicach korytarzy ekologicznych. Głównym problemem, z którym zmierzyli się projektanci w trakcie sporządzenia projektu Studium była nadpodaż terenów mieszkaniowych, co spowodowało konieczność ograniczenia powierzchni przeznaczonej pod ten typ zabudowy w nowym dokumencie.