Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Biuro Realizacji Projektów

Biuro realizuje zadania inwestycyjne województwa, a także nadzoruje projekty inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury podległe samorządowi województwa pomorskiego. Ponadto, nadzoruje projekty inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej z budżetu województwa.

Zadaniem pracowników biura jest też nadzór i realizacja przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego termomodernizacji obiektów samorządu województwa pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt
Biuro Realizacji Projektów
Kierownik biura
Alicja Stefanowska

Alicja Stefanowska

Kierownik biura

a.stefanowska@pomorskie.eu 58 32 68 157

pok.123/I piętro