Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kombatanci na Spotkaniu Wigilijnym w Warszawie

Kombatanci na Spotkaniu Wigilijnym w Warszawie

14 grudnia 2015 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, delegacja Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego wzięła udział w uroczystym Spotkaniu Wigilijnym weteranów walk o niepodległość RP oraz ofiar represji zamieszkałych na ternie Polski. Spotkanie zorganizowane zostało Przez J.E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego, gen. Bryg. Józefa Guzdka, oraz   Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Podczas spotkania, przedstawiciele środowisk kombatanckich z Województwa Pomorskiego, wymienili życzenia świąteczne z przedstawicielami środowisk kombatanckich z innych województw. Dyskusje w duchu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, dotyczyły sytuacji weteranów walk o niepodległość, oraz osób represjonowanych. Spotkanie było również okazją do rozmów z J.E. Biskupem Polowym Wojska Polskiego, gen. Bryg. Józefem Guzdkiem, oraz  Ministrem Janem Stanisławem Ciechanowskim.