Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Debata Kongresu Kultury Pomorskiej w Wejherowie

Debata Kongresu Kultury Pomorskiej w Wejherowie

Scena ze spektaklu Wesołe kumoszki z Windsoru, Szekspira

Debata w Wejherowie obejmuje powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, kościerski. Zaproszeni paneliści: Jolanta Rożyńska – dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury, Katarzyna Jabłońska – prezes Stowarzyszenia Aktywny Puck, Jan Dittrich – dyrektor Kościerskiego Domu Kultury, Aleksandra Maciborska-Pytka– dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury, Tomasz Wiśniewski – dyrektor Fabryki Kultury w Redzie.

„Mapa i terytorium” to cykl debat regionalnych, które stanowią rozpoznanie sytuacji w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności poza Trójmiastem. To rozpoznanie jest niezbędne, by jak najlepiej przygotować Kongres Kultury Pomorskiej, który odbędzie się w 2017 r. – część stolikowa w dniach 26 marca-9 kwietnia 2017 r. w różnych miejscach województwa pomorskiego, finał – 24 kwietnia 2017 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Podczas 4 debat wyjazdowych prezentowana jest idea Kongresu Kultury Pomorskiej, a głos zabierają uczestnicy zainteresowani miejscem i znaczeniem kultury w danej społeczności. Zaproszenia kierowane są do artystów, twórców, prowadzących instytucje kultury, organizacje pozarządowe, aktywistów, animatorów, menedżerów, sponsorów, przedstawicieli grup nieformalnych, urzędników oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

 

Debata z cyklu Kongres Kultury Pomorskiej „Mapa i terytorium”

  • 15 listopada 2016 r., wtorek, godz. 10.00-14.00
  • Wejherowskie Centrum Kultury
  • ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie
  • wstęp – wolny

Zobacz: Kongres Kultury Pomorskiej

Debaty z cyklu „Mapa i terytorium” odbyły się już w: 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.