Turystyka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/molo.jpg Czy zmieniły się nastroje pomorskiej branży turystycznej? Dowiesz się z najnowszego raportu

Czy zmieniły się nastroje pomorskiej branży turystycznej? Dowiesz się z najnowszego raportu

Fot. ze zbiorów Pomorskie.travel
08.02.2024
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
08.02.2024

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotował nowy raport „Nastroje pomorskiej branży turystycznej”, tym razem obejmujący sezon letni 2023 r. Jak zmieniła się sytuacja pomorskich przedsiębiorców działających w turystyce w porównaniu do poprzedniego badania?

Raport opisuje sytuację bieżącą pomorskich przedsiębiorców branży turystycznej, nastroje na przyszłość oraz oczekiwania wobec samorządu regionalnego. Swoim zakresem badanie objęło przyjęty umownie sezon letni od kwietnia 2023 r. do września 2023 r. W opracowaniu jest też kolejne badanie obejmujące sezon zimowy od października 2023 r. do marca 2024 r.

– Celem badań jest identyfikacja potrzeb branży turystycznej i przygotowania pomocnej interwencji samorządu regionalnego. W drugiej edycji wzięło udział 20 proc. respondentów, do których wysłane zostały nasze ankiety – informuje Marta Chełkowska, dyrektorka Departamentu Turystyki UMWP. – Mam nadzieję, że kontynuacja badań przybliży nam sytuację, w jakiej znajduje się branża.

Wzrost pozytywnych ocen w porównaniu do sezonu zimowego

Ponad 60 proc. ankietowanych wskazało, że sytuacja ich przedsiębiorstw jest bardzo dobra lub dobra. To wyraźny wzrost pozytywnych ocen względem poprzedniego badania obejmującego okres od października 2022 r. do marca 2023 r., gdy taką opinię wyraziło niespełna połowa ankietowanych.

Optymistyczny jest fakt, że zdecydowana większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia swoją sytuację w sezonie letnim, który jest najbardziej aktywnym turystycznie okresem roku w województwie. Jednocześnie wysoki, bo ponad 20 proc. odsetek negatywnych ocen sugeruje, że niektórzy przedsiębiorcy mogą nadal mieć trudności, nawet w sezonie letnim.

Warto jednak zaznaczyć, że pozytywne oceny bieżącej sytuacji przeważają nad negatywnymi. Najlepszą ocenę wskazali organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy z sektora turystyki konnej, przy czym w tym drugim przypadku próba była bardzo mała, co mogło wypaczyć ostateczny wynik. Natomiast najmniej pozytywnie bieżącą sytuację oceniają przedstawiciele gastronomii, u których oceny negatywne i neutralne przewyższają nieznacznie pozytywne.

Sytuacja ekonomiczna w kraju niepokoi najbardziej

Największe obawy wśród przedsiębiorców budzi sytuacja ekonomiczna w kraju, następnie zmiany prawne i sytuacja bezpieczeństwa poza krajem. Wszystkie te czynniki wpływają na poczucie stabilności branży oraz zachowania turystów.

Sytuacja ekonomiczna może mieć przełożenie na decyzje dotyczące podróży czy korzystania z usług gastronomicznych. Zmiany prawne, nierzadko kojarzone z niejasnymi, trudnymi do zinterpretowania i wdrożenia, obciążającymi przedsiębiorców przepisami, budzą obawy o stabilność prowadzenia działalności czy konieczność ponoszenia nakładów na dostosowanie się do nich. Z kolei sytuacja bezpieczeństwa poza krajem, związana z wojną w Ukrainie, ma wpływ na turystów zagranicznych, dla których Polska może być postrzegana jako mniej bezpieczny cel podróży.

W tej edycji badania, obejmującej sezon letni, zwrócono też uwagę na kwestie konkurencji, którą stanowią świadczący usługi w niezewidencjonowanych obiektach (np. noclegowych) oraz organizatorów turystyki działających bez wymaganych pozwoleń.

Lepsze perspektywy na przyszłość i oczekiwania wobec samorządu

Wyniki ankiety pokazują, że przedsiębiorcy lepiej postrzegają przyszłość swojej działalności po sezonie letnim, niż po sezonie zimowym. Pojawiające się obawy nie różnią się znacznie między badanym sezonem letnim, a opisywanym w poprzednim raporcie sezonem zimowym. Nadal dla przedsiębiorców najważniejsze i najbardziej niepokojące są kwestie kosztów prowadzonej działalności (w tym koszty zatrudnienie, ceny energii czy gazu) oraz zainteresowanie ofertą wśród klientów krajowych i zagranicznych.

Ankietowani wskazali również swoje oczekiwań wobec samorządu województwa pomorskiego, przede wszystkim na potrzebę większej, sprawniejszej i wspólnej promocji naszego regionu oraz otwarcia na nowe rynki zagraniczne. Wiele odpowiedzi dotyczyło transportu oraz przemieszczania się po województwie, zarówno w kontekście istniejących połączeń komunikacyjnych , jak i potrzeby tworzenia miejsc postojowych w obszarach atrakcyjnych turystycznie.

Raport dostępny jest na stronie internetowej: https://dt.pomorskie.eu/2024/01/29/raport-z-badan-nastroje-pomorskiej-branzy-turystycznej-04-09-2023/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.