Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221113_130838-scaled.jpg Czy Trójmiejski Park Krajobrazowy będzie wycinany bez kontroli? Wojewoda uchylił Plan Ochrony TPK

Czy Trójmiejski Park Krajobrazowy będzie wycinany bez kontroli? Wojewoda uchylił Plan Ochrony TPK

Fot. mat. UMWP
06.12.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
06.12.2022

Na listopadowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wojewoda pomorski uchylił jednak tę uchwałę, co umożliwi Lasom Państwowym nieograniczoną i niekontrolowaną wycinkę w TPK. Zarząd Województwa Pomorskiego uważa, że decyzja wojewody powinna być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzje w tej sprawie muszą przyjąć pomorscy radni podczas najbliższego posiedzenia Sejmiku.

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku i znajduje się w nim 10 rezerwatów przyrody.

Plan Ochrony TPK

W województwie pomorskim jest 9 parków krajobrazowych. Każdy park krajobrazowy ma uchwalony przez sejmik województwa plan ochrony. Taki plan został przyjęty na sesji 24 października 2022 r. dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Czym jest ten dokument? Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest niezwykle ważnym dokumentem planistycznym. Plan sporządza się w celu określenia kierunków i zasad ochrony środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych, walorów krajobrazowych.

– Dokument przygotowany dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakładał konieczność ograniczenia wycinki drzew i utworzenie nowych rezerwatów przyrody. Co istotne, Lasy Państwowe rozpoczynają właśnie aktualizację Planu Urządzenia Lasu, który zadecyduje o gospodarce leśnej na kolejne 10 lat. Po uchyleniu planu ochrony Lasy Państwowe nie muszą uwzględniać jego zapisów. To może oznaczać dalsze niekontrolowane wycinki i wyniszczenie TPK – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Przyjęty Plan Ochrony TPK był m.in. realizacją postulatów mieszkańców Pomorza, którzy domagali się powstrzymania wycinki „zielonych płuc Trójmiasta”. I właśnie uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w tej sprawie uchylił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Zaskarżymy decyzję wojewody

Z decyzją podjętą przez wojewodę nie zgada się Zarząd Województwa Pomorskiego.

– Zarząd uważa, że decyzja o uchyleniu Planu Ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który przyjął sejmik województwa powinna zostać zaskarżona – informuje Mieczysław Struk.

Czemu uchwała została uchylona?  Wojewoda stwierdził nieważność uchwały sejmiku z uwagi na nieuwzględnienie w niej wyników Audytu Krajobrazowego. Rozstrzygnięcie uzasadnione było także brakiem w planie ochrony stref ochrony krajobrazów. Zdaniem zarządu województwa te argumenty są nieprawdziwe. Prace nad audytem mogły się rozpocząć dopiero po przyjęciu rozporządzenia określającego metodykę sporządzania audytu krajobrazowego, co nastąpiło 11 stycznia 2019 r., czyli z prawie 4 letnim opóźnieniem. Złożoność dokumentu i czas potrzebny na jego sporządzenie sprawiły, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska już dwukrotnie wyrażał stanowisko, że możliwe jest uchwalenie planów ochrony parków krajobrazowych przed uchwaleniem audytu krajobrazowego.

– Warto dodać, że sejmiki województw: lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego podjęły uchwały w sprawie uchwalenia planów ochrony parków krajobrazowych, zaś Wojewodowie: Lubelski, Świętokrzyski, Małopolski i Mazowiecki nie zakwestionowali podjętych uchwał mimo tego, że audyty krajobrazowe w tych województwach nie zostały uchwalone – dodaje marszałek.

Również Ministerstwo Klimatu i Środowiska skutecznie ustanawia plany ochrony w ramach tych samych przepisów i też bez audytu.

Co dalej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem, który może zaskarżyć decyzję wojewody jest sejmik województwa. Decyzja zarządu województwa umożliwia ten krok. Ostateczną decyzję kierującą sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podejmą radni województwa podczas sesji sejmiku 21 grudnia 2022 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.