Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Czy polskie firmy działające na rynku amerykańskim mogą skorzystać z pakietu “The CARES Act.” ?

Czy polskie firmy działające na rynku amerykańskim mogą skorzystać z pakietu “The CARES Act.” ?

Firmy zagraniczne aktywnie działające na rynku amerykańskim, w tym polskie, które spełniają poniżej opisane wymagania, mogą również uzyskać pomoc.

W myśl ustawy i obowiązujących regulacji the U.S. Small Business Administration, aby zakwalifikować się na pomoc, przedsiębiorstwo musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać podmiotowość „for profit”,
  • nie zatrudniać więcej niż 500 osób,
  • być zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych, innymi słowy, zarejestrowanym jako podmiot gospodarczy w jednym ze stanów,
  • wartość przedsiębiorstwa nie może przekraczać 15 milionów USD,
  • zaświadczyć że pomoc jest niezbędna na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub
  • wnosić znaczący wkład w gospodarkę Stanów Zjednoczonych poprzez płacenie miejscowych podatków lub korzystanie z amerykańskich produktów, materiałów lub zasobów ludzkich.

 

Kwalifikujące się podmioty gospodarcze mogą mieć dowolną formę prawną, taką jak jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Pomoc również mogą otrzymać podmioty „joint venture” pod warunkiem, że udział przedsiębiorstwa zagranicznego (na przykład z Polski) nie jest większy niż 49 procent. Z drugiej strony, do pomocy nie są uprawnione zagraniczne podmioty gospodarcze które nie prowadzą żadnych działań w Stanach Zjednoczonych lub którymi właścicielami są osoby o nieuregulowanym statusie imigracyjnym.

 

Fundusze z udzielonych pożyczek muszą być wykorzystane wyłącznie na rzecz działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.