Kultura
Uczestnicy debaty w Europejskim Centrum Solidarności

Czy może istnieć demokracja, która nie chroni praw swoich obywateli? Debata ekspertów w ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
19.02.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
19.02.2021

Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza na spotkanie online zatytułowane „Czy jest demokracja nieliberalna?”. Organizatorzy zaprosili do rozmowy na ten ważny temat wybitnych ekspertów oraz przedstawicieli młodego pokolenia.

Debata rozpocznie się we wtorek, 23 lutego 2021 r. o godz. 17.00. Transmisja spotkania będzie prowadzona na Facebooku oraz stronie internetowej Europejskiego Centrum Solidarności.

Jaka powinna być prawdziwa demokracja?

Znaczenie pojęcia „demokracja” (czyli dosłownie rządy ludu) ulegało zmianie na przestrzeni wieków. Dzisiaj, mówiąc o demokracji, często rozumiemy nie tyle ustrój, w którym decyduje większość, ile złożony system społeczno-polityczny, charakteryzujący się specyficzną kulturą demokratyczną i zapewniający konstytucyjną ochronę praw jednostki. Taką demokrację nazywamy liberalną. Charakteryzuje się ona takimi przesłankami, jak: pluralizm polityczny, równość wobec prawa, prawa obywatelskie, prawa człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie.

W tym miejscu należy przywołać słowa Madeleine Albright: „W systemach prawdziwie demokratycznych przywódcy szanują nie tylko wolę większości, lecz także prawa mniejszości. W przeciwnym wypadku nie można mówić o demokracji. Oznacza to konstytucyjny imperatyw ochrony praw jednostki, nawet gdy kłóci się on z interesem partii rządzącej”.

Kto weźmie udział w debacie?

Do rozmowy na demokracji Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wybitnych historyków, politologów, prawników i ekonomistów:
prof. Małgorzata Kowalska – filozofka polityki, kierowniczka Katedry Filozofii i Etyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku,
prof. Elżbieta Korolczuk – socjolożka ruchów społecznych, profesor The School of Historical and Contemporary Studies Södertörn University w Sztokholmie i na Uniwersytecie Warszawskim,
prof. Jerzy Zajadło – prawnik i filozof, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU,
prof. Dariusz Filar – ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Na widowni zasiądą reprezentanci młodego pokolenia: Adam Sobina – student ekonomii z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szymon Tasiemski – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Moderatorem rozmów będzie dr Jacek Kołtan – filozof i politolog z Europejskiego Centrum Solidarności.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.