Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

COVID-19 – KORONAWIRUS – najważniejsze informacje dla branży turystycznej

COVID-19 – KORONAWIRUS – najważniejsze informacje dla branży turystycznej

 

Aktualizacja: 14.04.2020 r.

Ministerstwo Finansów – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

 

Ministerstwo Rozwoju – informacje dla organizatorów turystyki i podróżnych:

  • Poradnik dla organizatorów turystyki i podróżnych – najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/rozwoj/poradnik-dla-podroznych-oraz-organizatorow-turystyki
  • W jakich przypadkach można bezkosztowo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-jakich-przypadkach-mozna-bezkosztowo-zrezygnowac-z-udzialu-w-imprezie-turystycznej
  • Informacja o wstrzymaniu wszelkich lotów pasażerskich z polskich portów lotniczych: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pilne-komunikat-dla-organizatorow-turystyki-i-podroznych

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – informacje dla organizatorów turystyki i podróżnych:

 

Ministerstwo Rozwoju – projekt pakietu osłonowego dla firm:

 

Zalecenia dla hoteli:

Przypominamy, że zgodnie z §17.1.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r . w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie powinien zgłosić do ewidencji obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, natomiast z §17.2 w/w rozporządzenia, przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

 

Szczególne rozwiązania zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

 

Komunikaty Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

  • Komunikat Wojewody Pomorskiego dot. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki: http://www.gdansk.uw.gov.pl/4144-komunikat

 

Komunikaty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku:

 

Informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem na terenie województwa pomorskiego śledzić mogą Państwo pod adresem: 

 

Informacje nt. koronawirusowa na oficjalnym portalu Miasta Gdańska:

 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – Aktualne informacje i zalecenia nt. koronowirusa: