Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Coraz trudniej znaleźć pracowników. Pomorskie firmy jako organizacje uczące się

Coraz trudniej znaleźć pracowników. Pomorskie firmy jako organizacje uczące się

Chojnice, Firma jako organizacja ucząca się

Podobnie jak czerwcowe spotkania z pracodawcami z cyklu „Firma jako organizacja ucząca się" w Malborku i w Starogardzie, to październikowe w Chojnicach cieszyło się równie dużym zainteresowaniem. Na zaproszenie organizatorów – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – odpowiedziało ponad 60 pracodawców z powiatu chojnickiego.

 

Podczas spotkania kontynuowane były temat kształcenia ustawicznego, potrzeba podnoszenia kwalifikacji i ciągłego rozwijania umiejętności kadr pomorskich firm.

 

Pracodawcy szukają pracowników

Podczas spotkania pracodawcy poznali trendy na regionalnym rynku pracy i największe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. Ważnym elementem rozmów był problem coraz mniejszej liczby osób poszukujących pracy. – Dużym wyzwaniem jest też zmniejszenie luki kompetencyjnej pomorskich pracowników, która  powiększa  się przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników – powiedziała Katarzyna Żmudzińska, dyrektor w WUP w Gdańsku. – Jednym z rozwiązań tego problemu może być inwestycja w pracownika, podtrzymanie jego zaangażowania, dopasowanie szkoleń do kompetencji i wymagań pracodawcy, a w efekcie zwiększenie efektywności pracy.

 

Kształcenie ustawiczne  

Szansę na sukces na rynku pracy mają elastyczni pracownicy o wysokich kompetencjach, którzy efektywniej realizują zadania i chętniej podejmują nowe inicjatywy, co wpływa na wzrost wydajności pracy, a tym samym podniesienie konkurencyjności firmy. W interesie pracodawców leży więc ciągłe kształcenie pracowników. Co prawda nie muszą finansować szkoleń i kursów zawodowych osób przez siebie zatrudnionych, ale mogą wspierać ich rozwój, korzystając z funduszy zewnętrznych, np. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Inną formą wsparcia pracodawców w rozwijaniu kompetencji ich pracowników są bezpłatne usługi świadczone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

 

Zmiany w prawie pracy

Pracodawcy zapoznali się ze zmianami w prawie pracy, jakie weszły w życie w tym roku. Specjalistka ds. prawa pracy Agnieszka Kisielewska poinformowała zebranych m.in. o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej do umów-zleceń i umów o świadczenie usług, o nowych uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i była przedmiotem rozmów kuluarowych.

 

Optymalizacja zysków i zaangażowania pracownika

Pracodawcy mieli też możliwość dowiedzieć się, jak bez zbędnych nakładów zwiększyć zyski i podtrzymać zaangażowanie pracowników. Wystąpienie Moniki Reszko, eksperta ds. komunikacji i relacji, pomogło uczestnikom w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań związanych z podniesieniem motywacji pracownika i wydajności pracy oraz zapobieganiem wypaleniu się zawodowemu.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.