Zdrowie
Budynek Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

Copernicus z akredytacją Ministerstwa Zdrowia. Otrzymał ją na 3 lata

Budynek Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku wchodzącego w skład spółki Copernicus PL. Fot. Aleksander Olszak
08.09.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
08.09.2021

Szpitale spółki Copernicus Podmiot Leczniczy ponownie otrzymały akredytację Ministerstwa Zdrowia. Wysoka jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów zostały potwierdzone. Copernicus otrzymał 84 proc. punktów.

Szpital wystąpił o akredytację i otrzymał ją 2 września 2021 r. Certyfikat jest ważny do 2 września 2024 r. Po tym okresie ponownie będzie przeprowadzona ocena i w przypadku pozytywnej opinii akredytacja zostanie przedłużana.

Akredytacja świadczy o jakości

Akredytacja jest zewnętrzną metodą oceny jakości za pomocą określonych standardów. Placówka, która ubiega się o certyfikat powinna spełniać kilka warunków. Wśród analizowanych dokumentów są m.in.: ciągłość opieki nad pacjentem, prawa chorego, kontrola zakażeń oraz procedur dotyczących zabiegów i znieczulenia. Podczas weryfikacji dokonuje się pomiaru funkcjonowania danej placówki oraz porównuje zmiany, jakie w niej zaszły. Szpital otrzymuje certyfikat, gdy podczas oceny uzyska co najmniej 75 proc. Średni poziom spełniania standardów w Polsce wynosi 81,5 proc.
Akredytacji udziela minister zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który kieruje się rekomendacją rady akredytacyjnej. W jej skład wchodzą przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Szpitale na Pomorzu z certyfikatem

W Polsce akredytację ma 181 szpitali, z czego 11 znajduje się w województwie pomorskim. Certyfikat otrzymały m.in.: Copernicus PL, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. oraz Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.