Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 2/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Uchwała nr 2/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Uchwała nr 2/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

UCHWAŁA nr 2/2020

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego

 

Na podstawie § 16a Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się doraźny zespół roboczy ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
  2. W skład zespołu powołuje się następujące osoby:
  • Jolantę Szydłowską – przedstawicielkę Konfederacji Lewiatan, jako przewodniczącą zespołu;
  • Annę Urbanowicz – przedstawicielkę Forum Związków Zawodowych, jako członka zespołu;
  • Bogdana Olszewskiego – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, jako członka zespołu;
  • Paulę Poniewierza – Koordynatora Biura Wojewody, jako członka zespołu.

 

  1. Przewodniczący zespołu może dołączyć do pracy zespołu doraźnego inne osoby, w tym ekspertów.
  2. Do zadań zespołu należy przygotowanie projektu zmian niezbędnych do poprawy funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 2/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.