Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Chcesz zmian w swoim mieście? Są pieniądze na odnawianie dzielnic i tworzenie miejsc spotkań mieszkańców. Aż 95 milionów złotych

Chcesz zmian w swoim mieście? Są pieniądze na odnawianie dzielnic i tworzenie miejsc spotkań mieszkańców. Aż 95 milionów złotych

Stary Maneż

Samorządy, przedsiębiorcy, kluby sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z pożyczki rewitalizacyjnej na odnowę obszarów zdegradowanych. Kredyty będą udzielane na preferencyjnych warunkach nawet na 15 lat.

 

Jakie są warunki kredytu, jak starać się o pożyczkę i na co można ją przeznaczyć, dowiesz się na spotkaniu 1 marca 2018 r. w Gdańsku. Udział jest bezpłatny, ale trzeba zarejestrować się do 26 lutego. Gospodarzami spotkania będą marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 

Pieniądze na integrujące zmiany

W grudniu 2017 r. podpisano pierwszą w Polsce umowę między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę pośrednika finansowego dla pożyczki rewitalizacyjnej. Na mocy umowy BGK otrzyma w zarządzanie kwotę ponad 76 mln zł, pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a 19 mln zł udostępni ze środków własnych. Łącznie na pożyczki rewitalizacyjne przeznaczono 95 mln zł.

Pożyczki mają być niskooprocentowane (od 0,25 proc. w skali roku), udzielane nawet na 15 lat, przy czym można starać się też o karencję w spłacie kapitału o maksymalnie 24 miesiące. Ponadto bank nie pobierze opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. Dzięki temu kredyty będą tańsze i łatwiej dostępne.

Celem nowej oferty jest rewitalizacja terenów zdegradowanych, odnowienie obszarów miejskich, aktywizacja zawodowa i integracja ich mieszkańców. Będzie możliwe tworzenie miejsc spotkań, które pobudzą społeczność do współdziałania, a im większy efekt społeczny, tym niższe oprocentowanie pożyczki. W projekcie nie mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na budowie lub rozbudowie obiektów handlowych.

Z pożyczek mogą skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, a także przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy. O pieniądze mogą starać się także kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.

Więcej o alternatywnych dla dotacji źródłach finansowania w serwisie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Program spotkania:

 • 10.30-11.00 Rejestracja, kawa powitalna
 • 11.00 – 11.10 Wprowadzenie i przywitanie gości
 • 11.10 – 12.00 Przemówienia:

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego

przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego

członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Łukasz Żelewski, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza

 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa / czas dla mediów
 • 12.15 – 13.30 Blok prezentacji, w tym na temat oferty pożyczek rewitalizacyjnych, modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych oraz OZE
 • 13.30 Poczęstunek, zakończenie spotkania

 

Spotkanie inaugurujące – pożyczki rewitalizacyjne

 • 1 marca 2018 r., czwartek 11.00-13.30
 • Stary Maneż
 • ul. J. Słowackiego 23
 • Gdańsk
 • wstęp – bezpłatny (rejestracja w linku do 26 lutego 2018 r.)
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.