Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wodgik
Cennik

Cennik

Cennik

 

Cennik

Cennik opracowany na podstawie załącznika do Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zestawienie cen jednostkowych za udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.