Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wodgik
Cennik

Cennik

Cennik

 

Cennik

Cennik opracowany na podstawie załącznika do Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zestawienie cen jednostkowych za udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.