Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bydgoszcz. Szlak Wisła-Odra w samorządowo-naukowej dyspucie

Bydgoszcz. Szlak Wisła-Odra w samorządowo-naukowej dyspucie

Tematyka podejmowanych tematów była bardzo szeroka i dotyczyła między innymi  zagadnień  z zakresu:  archeologii,  botaniki,  gospodarki  wodnej, planowania i zagospodarowania przestrzennego, sedymentologii oraz turystyki wodnej i rekreacji”.Obszar zainteresowania nie ograniczał się tylko do tytułowego szlaku wodnego. Rozmawiano też o kanałach żeglugowych Rosji i turystyce wodnej na Ukrainie, co pozwala na odniesienie problemów na polskich drogach wodnych do problemów w krajach z Polską sąsiadujących.