Gospodarka
Budujemy na Pomorzu gospodarkę wodorową. To prosta droga w stronę zeroemisyjności

Budujemy na Pomorzu gospodarkę wodorową. To prosta droga w stronę zeroemisyjności

Fot. pixabay.com
15.10.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
15.10.2021

Wicemarszałek Leszek Bonna uroczyście podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Dokument powstał z inicjatywy ministerstwa klimatu i środowiska. Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”.

Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, podpisało 14 października 2021 r.  porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

Wodór na zmiany klimatu

Odejście od paliw kopalnych, jako źródła energii jest faktem. Jednym z paliw przyszłości może być wodór. Wytwarzanie tego bezbarwnego i bezwonnego gazu nie wpływa negatywnie na środowisko. A napędzane wodorem pojazdy nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Zielony transport publiczny poprawi jakość powietrza w dużych ośrodkach miejskich oraz dotrze do regionów zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym. Czysta chemia znajdzie zastosowanie w procesach przemysłowych, a regiony oparte na przemyśle zyskają nowe możliwości rozwoju. Trzeba też pamiętać o dążeniu Unii Europejskiej do osiągnięcia w 2030 roku zredukowania o co najmniej 55 proc. emisji  gazów cieplarnianych, a do 2050 r. neutralności klimatycznej.

Wodorowe porozumienie

Wizją i nadrzędnym celem Polskiej Strategii Wodorowej jest stworzenie gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak wynika z treści deklaracji „rozwój technologii wodorowych umożliwi przeprowadzenie transformacji gospodarki Polski w kierunku nisko- i zeroemisyjnym i ograniczy negatywne skutki społeczno-gospodarcze.

– Wykorzystanie krajowego potencjału naukowo-badawczego i gospodarczego przyczyni się do rozwoju kompetencji, budowy nowych sektorów gospodarki, a także do wzmocnienia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – czytamy w porozumieniu.

Wodór na Pomorzu

Czy wodór jest szansą dla naszego regionu?

– Pomorze może stać się naturalnym liderem w produkcji i wykorzystaniu zielonego wodoru. Porty i farmy wiatrowe będą w przyszłości centrum zielonych technologii. Wodór może być naszą regionalną wizytówką – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Samorząd województwa od dawna współpracuje z licznymi środowiskami gospodarczymi, biznesowymi i naukowymi zaangażowanymi w rozwój technologii przyszłości.

– Wyrazem takiej integracji jest Pomorska Dolina Wodorowa, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie od otrzymania wsparcia z funkcjonującej na poziomie unijnym instytucji o nazwie Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – dodaje wicemarszałek. A kolejnym krokiem na tej drodze jest dołączenie województwa pomorskiego do podpisanego porozumienia. –  Nie wyobrażam sobie, aby śród sygnatariuszy zabrakło samorządu województwa pomorskiego – zaznacza Leszek Bonna.

Do porozumienia przystąpiła także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która jest koordynatorem Pomorskiego Klastra Technologii Wodorowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.