Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/bialorus_alexander_rybakov_gdansk-pl.jpg Białoruś przeżywa swój Sierpień. Pomóżmy im w tej pięknej drodze – apel Pomorskiej Rady Kultury

Białoruś przeżywa swój Sierpień. Pomóżmy im w tej pięknej drodze – apel Pomorskiej Rady Kultury

Fot. Alexander Rybakov

W związku z sytuacją na Białorusi, Pomorska Rada Kultury apeluje o solidarność z mieszkańcami tego kraju, którzy walczą o wyzwolenie spod dyktatury. Rada wzywa też polski rząd i samorządy do udzielenia wsparcia białoruskiemu społeczeństwu, zwłaszcza tym, którzy są prześladowani.

Symboliczny apel został wystosowany 31 sierpnia w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wyjątkowe Święto Wolności i Demokracji w Gdańsku rozpoczęło się 14 sierpnia.

Sierpień ‘80

W 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, Pomorska Rada Kultury wystosowała specjalny apel solidarności z obywatelami Białorusi. „Wracamy do przełomowych wydarzeń z roku 1980, obserwujemy, jak Białorusini przeżywają swój własny Sierpień – wielką, ogarniającą całe społeczeństwo, próbę pokojowego obalenia dyktatorskiej władzy: ograniczającej wolność jednostki, niszczącej swobody obywatelskie i lekceważącej zasady demokracji” – czytamy w apelu PRK, pod którym podpisało się 24 osób – przedstawicieli świata kultury, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych.

Nasi sąsiedzi Białorusini

Białorusini są jednym z najbliższych Polakom narodem, z którym dzieliliśmy historię. Upominają się o swoje prawa, chcąc dołączyć do suwerennych, wolnych państw. Idą „Tak jak my czterdzieści lat temu, tworząc wielki ruch „Solidarności”, kładliśmy podwaliny pod pokojowe wyzwolenie spod komunistycznego reżimu, tak dziś Białorusini, mimo represji i prześladowań, kontynuują swój pokojowy protest z nadzieją na budowę nowego ładu w swoim państwie. Nie możemy o ich walce zapominać!”.

Co możemy zrobić?

Solidaryzując się z naszymi wschodnimi sąsiadami w ich drodze do demokracji, Pomorska Rada Kultury apeluje o rozwiązanie konfliktu bez przelewu krwi i ingerencji innych państw. „Wzywamy również polski rząd i samorządy do udzielenia wsparcia przedstawicielom białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym szczególnie bliskim nam twórcom i ludziom kultury, zwłaszcza tym, których spotykają prześladowania. Niech znajdą w Polsce przyjaciół, niech dotrą do nich słowa otuchy, ale także niech otrzymają konkretną pomoc – miejsca na uczelniach czy w instytucjach kultury” – czytamy w apelu. Pomóżmy ludziom, którzy chcą żyć w wolnym, demokratycznym kraju, bo „Solidarność nie jest bowiem tylko historycznym pojęciem. Jest pięknym ludzkim gestem wspólnoty ludzi wolnych, dobrych i sprawiedliwych z tymi, którzy do tej wspólnoty usilnie zdążają”.

Pomorska Rada Kultury

Została powołana w 2018 r. z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego. Jest to działające przy marszałku gremium opiniotwórczo-doradcze w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną w województwie pomorskim. Jej zadaniem jest integrowanie środowisk w naszym regionie. Ma także doradzać i pomagać w rozwoju kultury, wzbogacaniu i promocji oferty w województwie pomorskim.

W skład rady wchodzi 24 przedstawicieli środowisk twórczych, artystów, animatorów, ekspertów z dziedziny kultury, przedstawicieli pomorskich instytucji kultury, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych działających na polu kultury. Kadencja rady trwa trzy lata, posiedzenia odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

W skład Pomorskiej Rady Kultury wchodzą: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Beata Jaworowska, Adam Bondarenko, Sulisława Borowska, Leszek Bzdyl, Anna Czekanowicz-Drążewska, Arkadiusz Hronowski, Monika Jastrzębska-Opitz, Leszek Kopeć, dr Krzysztof Korda, Jolanta Krawczykiewicz, dr Janusz Marszalec, Marzenna Mazur, Adam Orzechowski, Elżbieta Pękała, dr hab. Krzysztof Polkowski, Leszek Sarnowski, prof. dr hab. Maciej Sobczak, dr Anna Sobecka, Piotr Stec, Andrzej Stelmasiewicz, Piotr Wyszomirski, dr Iwona Zając, Jarosław Zalesiński.

Zobacz: Apel Pomorskiej Rady Kultury

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.