Komunikacja
Podpisanie przez marszałka Mieczysława Struka porozumienia z policją

Będzie bezpieczniej na pomorskich drogach. Samorząd województwa przekaże policji 86 tys. zł

Fot. Marcin Szumny
20.11.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
20.11.2020

Zakupione zostaną m.in. kamizelki i opaski odblaskowe oraz materiały edukacyjne dla szkół. Porozumienie w sprawie dofinansowania 20 listopada 2020 r. podpisali marszałek Mieczysław Struk oraz insp. Robert Sudenis, zastępca komendanta wojewódzkiego policji.

Podpisane porozumienie jest jednym z elementów wieloletniej współpracy naszego samorządu z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Akcja wśród kierowców i w szkołach

Pomorska policja otrzyma w sumie 86 tys. zł na realizację działań profilaktycznych związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z tę sumę zakupione zostaną m.in. opaski i kamizelki odblaskowe dla pieszych oraz nakładki odblaskowe na rowery. Część z tych materiałów zostanie rozdana kierowcom podczas rutynowych kontroli drogowych.

Poza tym jeszcze w tym roku w szkołach w całym województwie policjanci z drogówki przeprowadzą akcję edukacyjną, promującą bezpieczne przemieszczanie się, zwłaszcza po zmroku. Aby podnieść wśród najmłodszych wiedzę z zakresu komunikacji, z udzielonego wsparcia finansowego zostaną także zbudowane miasteczka ruchu drogowego.

– Podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z dróg publicznych, a przede wszystkim nauka dzieci i młodzieży właściwego zachowania się w obrębie tych dróg, wydają mi się ze wszech miar warte wsparcia – podkreślił marszałek Mieczysław Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.