Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.

Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.

Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.

Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.
 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd PKN Orlen próbie kapitałowego przejęcia Grupy Energa S.A.

Energa SA pełni istotną rolę w systemie gospodarczym i społecznym województwa pomorskiego mając znaczący i pozytywny wpływ na podejmowane działania silnie identyfikowane z regionem. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podkreśla, że skonsolidowanie pomorskiej firmy Energa SA w ramach Grupy Kapitałowej Orlen S.A. spowoduje przeniesienie faktycznego centrum decyzyjnego do innego województwa co jest sprzeczne z zasadniczym interesem gospodarczym regionu oraz godzi w perspektywy rozwojowe Pomorza. Podejmowane działania przez PKN Orlen mogą spowodować destabilizację firmy Energa SA co w konsekwencji wpłynie negatywnie na realizację programów rozwojowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. WRDS w Gdańsku wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie w zakresie pojawiających się co jakiś czas zapowiedzi ingerencji PKN Orlen w strukturę właścicielską podmiotów, które są największymi pracodawcami na Pomorzu. Pomimo zapewnień Prezesa Zarządu PKN Orlen, że Energa SA nadal formalnie i prawnie pozostanie samodzielnym podmiotem gospodarczym zakup pakietu kontrolnego akcji firmy Energa SA umożliwi PKN Orlen realny wpływ właścicielski na wszystkie strategiczne decyzje podejmowane przez władze statutowe spółki.

Zaskakujące i niepokojące jest zaniechanie przez PKN Orlen konsultacji społecznych, przedstawienia analiz i ocen eksperckich związanych z przejęciem oraz brak wcześniejszych rozmów z władzami samorządowymi województwa pomorskiego i miasta Gdańska.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku apeluje do Zarządu PKN Orlen o zaniechanie działań zmierzających do kapitałowego przejęcia kontroli nad pomorską spółką Energa SA.

 

Do pobrania:
Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.