Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Ankieta

Ankieta

Ankieta

do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kierujemy do Państwa ankietę celem zebrania informacji nt. zrealizowanych w latach 2013-2017 inwestycji ponadlokalnych na terenie województwa pomorskiego.

Okresowa ocena dotyczy obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 przyjętego uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Przekazane przez Państwa za pośrednictwem ankiety informacje zostaną wykorzystane w Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, który na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., zarząd województwa ma obowiązek opracować i przedstawić sejmikowi województwa.

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia ankiety, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas materiałami, które mamy nadzieję, okażą się pomocne.

To zaczynamy! Klikając tę ikonę przejdą Państwo do ankiety.

Dziękujemy za współpracę!