Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Turystyka
Analiza Finansowa Subregionalnej Trasy Rowerowej

Analiza Finansowa Subregionalnej Trasy Rowerowej

 

Analiza finansowa została wykonana na podstawie kart zadań przygotowanych w ramach „Koncepcji rozwoju tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego – uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych” (POBIERZ) przygotowanej w czerwcu 2018 i zaktualizowanej w grudniu 2018 roku. 

Subregionalna Trasa Rowerowa (STR) obejmuje budowę 272 km trasy w województwie pomorskim w standardzie EuroVelo. W ramach przedsięwzięcia uzupełniona zostanie sieć tras rowerowych w regionie, ustawione zostanie oznakowanie oraz wybudowane będą miejsca postojowe wraz z miejscami rekreacyjnymi, w celu stworzenia dogodnych warunków aktywnego wypoczynku dla turystów rowerowych oraz społeczności lokalnych. Część trasy wykorzystuje nasypy nieczynnych i rozebranych linii kolejowych, które pozwalają na wyłączenia długich odcinków z ruchu samochodowego. 

Planuje się, aby główna oś „STR” docelowo stanowiła szlak międzynarodowy – EuroVelo nr 20.  Trasa ta prowadzi równoleżnikowo od granicy z woj. zachodniopomorskim przez Miastko, Bytów, Sominy, Kościerzynę, Skarszewy, Pszczółki, Tczew, Malbork, Dzierzgoń do granicy z woj. warmińsko – mazurskim.

Całkowity koszt Subregionalnej Trasy Rowerowej został oszacowany przy uwzględnieniu głównego przebiegu trasy, z pominięciem alternatywnych wariantów przebiegu zaproponowanych w „Koncepcji rozwoju tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego – uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych”. 

 

1. Analiza Finansowa 2019
2. Analiza Finansowa poszczególne odcinki trasy
3. Zal nr 3 do Analizy Finansowej (wycena kosztów nawierzchni)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.