Wnioski o dofinansowanie można składać do 17 lutego 2023 r.

Aktywne Sołectwo Pomorskie

W ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać środki na remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców.

– Wielu sołtysów z Pomorza ma pomysły na to, jak zmieniać przestrzeń w swoich miejscowościach. Chcą nie tylko poprawiać ich wygląd, dbać o ład przestrzenny i podnosić atrakcyjność, ale też tworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom – mówi Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Ideą Aktywnego Sołectwa Pomorskiego jest także wspieranie rozwoju lokalnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

– Takie wspólne inicjatywy wzmacniają tożsamość i integracje lokalną – podkreśla Sarnowski.

Realizacja takich zadań jest odzwierciedleniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Łącznie w pięciu dotychczasowych edycjach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego złożonych zostało ponad 300 wniosków, na których realizację samorząd województwa przeznaczył ponad 1,4 mln zł.

Składamy wniosek

Co trzeba zrobić, aby starać się o dofinansowanie?

– Najważniejszy jest poprawnie wypełniony wniosek. Składać go mogą gminy – wyjaśnia Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Co istotne, projekt nie może mieć charakteru komercyjnego. Maksymalna wnioskowana kwota dofinansowania to 20 tys. zł. Do wniosku należy dołączyć poglądową wizualizację proponowanego projektu oraz zdjęcie terenu, na którym ma być wykonany.

– Oceną wniosków zajmować się będzie specjalny zespół powołany przez marszałka województwa – dodaje.

Wnioski można składać do 17 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugi kwartał 2023 r.