Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Aktualizacja dokumentów w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Aktualizacja dokumentów w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

 

  1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
  2. Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierz
  3. Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
  4. Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
  5. Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
  6. Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
  7. Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz 

 

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale Dokumenty do pobrania > Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego