Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na webinary

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na webinary

Optymalizacja kosztów bezpłatny webinar, 7 maja

Już 7 maja w godz. 10.00 – 11.00 zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie decyzje mogą być pomocne w obecnej sytuacji, które pozwolą na cięcia kosztów z zachowaniem firmy na rynku? 
  • Czy to jedyna skuteczna metoda w czasie kryzysu?
  • W jaki sposób skutecznie optymalizować koszty przedsiębiorstwa? 

więcej…

Rozwój kompetencji menadżerskich – cykl szkoleń online

Zapraszamy na cykl szkoleń online pn. “Rozwój kompetencji menadżerskich”. Możliwy jest udział w wybranych tematach lub całym cyklu. 
Cykl obejmuje: 
1. Motywowanie. Inspirowanie do działania – 6 maja, godz. 9.00-12.00 
2. Delegowanie. Jak rozwijać tym sposobem kompetencje zespołu – 20 maja, godz. 9.00-12.00 
3. Zarządzanie sobą w czasie – 3 czerwca, godz. 9.00-12.00 

więcej…

Koronawirus COVID-19 a prawo pracy – nowe uprawnienia i obowiązki pracodawców – szkolenie online, 13 maja

Podczas szkolenia online zostaną omówione najistotniejsze instrumenty wsparcia przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Niezależnie od wprowadzonych nowych rozwiązań istnieją również w Kodeksie Pracy instrumenty przewidziane na niesprzyjające okoliczności biznesowe. Szkolenie online odbędzie 13 maja w godz. 09.00 – 13.00

więcej…

 

Sprzedaż firmy jako wyjście z kryzysu bez problemów – bezpłatny webinar, 14 maja

Zapraszamy na 1- godzinny bezpłatny webinar na temat sprzedaży firmy jako wyjścia z kryzysu bez problemów. Spotkanie organizujemy 14 maja, w godz. 10.00 – 11.00 

więcej...

Jak komunikować się skutecznie nie tylko w trudnym czasie – warsztaty i spotkania online/ Online training

Zapraszamy na warsztaty online poświęcone sztuce komunikacji, prowadzone w języku polskim i angielskim. Zaplanowaliśmy 4 spotkania, każde po 3,5 godziny.  Cykl warsztatów ma charakter interaktywny, integruje teorię i praktykę za pomocą ćwiczeń, symulacji, analizy filmów i własnych doświadczeń oraz dyskusji i indywidualnej refleksji. Warsztaty prowadzone są przy pomocy platformy zoom. 

The training has interactive nature, it integrates theory and practice through exercises, role-plays, analysis of films and own experiences, discussion and individual reflection. The training will be carried out using the Zoom platform

Przed uruchomieniem cyklów warsztatowych już w maju zapraszamy na bezpłatne spotkania online wprowadzające w temat przechodzenia od konfliktu do konstruktywnej rozmowy. 

SPOTKANIA WPROWADZAJĄCE – maj 2020:

CYKLE WARSZTATOWE- czerwiec 2020:

więcej…

 

Seminaria online z cyklu „USA&China Gate” dla firm spedycyjno-logistycznych

Do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów informacyjnych „USA & China Gate” zapraszamy firmy spedycyjno-logistyczne podejmujące działania eksportowe. Przygotowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości programu  ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie zminimalizowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności eksportowej. Seminaria są realizowane w formule dwudniowych zajęć, kolejne z cyklu odbędzie się 19 maja i 20  maja.

W programie Sprzedaż

  • Plan sprzedaży i ustalenie celów
  • KPI
  • Implementacja strategii I kontrola wyników
  • Prezentacja sprzedażowa firmy

więcej… 

 

Innowacje pracownicze w warunkach pracy zdalnej – bezpłatny webinar organizowany z Fundacją JWP

Wspólnie z Fundacją JWP zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony innowacjom pracowniczym. Webinar skierowany do przedsiębiorców różnych sektorów rynku, których pracownicy świadczą pracę zdalną.

więcej…