Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Absolwenci Wydziału Lekarskiego GUMedu najlepiej w kraju zdali egzamin. A którą lokatę zajęli dentyści?

Absolwenci Wydziału Lekarskiego GUMedu najlepiej w kraju zdali egzamin. A którą lokatę zajęli dentyści?

Uśmiechnięci studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarze, którzy ukończyli studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym więcej niż dwa lata temu zajęli pierwsze miejsce podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej. Na ostatecznym zaliczeniu dobrze spisali się też dentyści.

 

– Cieszą tak dobre wyniki naszych absolwentów podczas wiosennej sesji Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Są one potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia prowadzonego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz dobrego przygotowania do wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy stomatologów – dodaje rektor.

 

Jak radzili sobie lekarze?

Egzamin końcowy w sesji wiosennej dla lekarzy GUMedu okazał się łatwy. Gdańscy medycy zajęli pierwsze miejsce. Natomiast 3. lokata przypadła tym ich kolegom, którzy w ubiegłym roku albo dwa lata temu ukończyli naukę na gdańskiej uczelni. Lepsi od nich okazali się absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Collegium Medicum UJ. W sesji wiosennej w grupie lekarzy, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu, absolwenci GUMed zajęli czwartą pozycję, tuż za absolwentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Do egzaminu przystąpiło 3480 osób, uzyskując średnio 127,9 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 170, a minimalny 22 punkty. 545 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194, a 6 zadań zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

 

Jak poradzili sobie dentyści?

Absolwenci GUMedu zajęli 2. miejsce wśród lekarzy dentystów, którzy po raz pierwszy przystępowali do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Równie dobrze spisali się lekarze dentyści, którzy w ostatnich dwóch latach ukończyli uczelnię, zajmując trzecie miejsce. Natomiast na czwartej pozycji znaleźli się ich nieco starsi koledzy, którzy ponad dwa lata temu zakończyli naukę na uniwersytecie.

W kraju do egzaminu przystąpiło kraju 806 osób, uzyskując średnio 119 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 167 a minimalny 42 punkty. 267 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198, natomiast 2 zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.