Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
7 mln zł z budżetu samorządu województwa na budowę wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku

7 mln zł z budżetu samorządu województwa na budowę wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku

Parking przed Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, który ma powstać w ramach budowy wiaduktu Biskupia Górka

Pieniądze przeznaczone zostaną na utworzenie wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej w Gdańsku. Radni wyrazili zgodę na wsparcie miasta w budowie wiaduktu Biskupia Górka podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 30 października 2017 r.

 

Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na udzielenie z budżetu województwa pomorskiego pomocy finansowej w kwocie do 7 mln zł z przeznaczeniem na utworzenie parkingu na placu przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego przy ul. Okopowej w Gdańsku. Wielopoziomowy parking na 475 samochodów służyć będzie klientom oraz pracownikom obu urzędów.

Inwestycja związana będzie z budową nowego wiaduktu Biskupia Górka w ciągu ul. Trakt św. Wojciecha. Planowany termin zakończenia jej realizacji to koniec lipca 2019 r. Koszt całego projektu szacuje się na około 138 mln zł, z czego ponad 117 mln zł miasto otrzyma w ramach unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Wizualizacja wiaduktu Biskupia Górka

Nowy układ drogowy w ramach budowy wiaduktu Biskupia Górka. Mat. prasowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.