Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
500 tys. złotych na usuwanie skutków nawałnicy. Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał gminom dotacje

500 tys. złotych na usuwanie skutków nawałnicy. Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał gminom dotacje

Marszałek Mieczysław Struk przedstawia projekty uchwał

Po 100 tysięcy zł otrzymają gminy Chojnice, Dziemiany, Brusy i Sulęczyno. Po 50 tysięcy gminy Parchowo i Czersk. Radni zadecydowali o przyznaniu dotacji poszkodowanym gminom podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

XL Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się 30 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

Pieniądze na zasiłki i infrastrukturę

Gmina Chojnice otrzyma 100 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego na wypłatę zasiłków celowych i  pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy. Na te same cele gmina Parchowo otrzyma 50 tys. zł. Natomiast 34 tys. zł dostanie gmina Czersk na zakup tzw. „holenderki”, czyli całorocznej przyczepy mieszkalnej dla rodziny, która przez wichurę straciła dom. Poza tym gmina Czersk otrzyma dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu. 

Gmina Dziemiany, poza dotacją celową w wysokości 50 tys. zł na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w nawałnicy, otrzyma drugie tyle na naprawę infrastruktury komunalnej. Po 100 tys. zł dostaną gminy Brusy i Sulęczyno na wypłatę zasiłków oraz na bieżące zadania gmin związane z usuwaniem szkód w zniszczonej przez żywioł infrastrukturze drogowej.

– Wielu mieszkańców Pomorza po nawałnicy wciąż nie ma przysłowiowego dachu nad głową – mówił podczas sesji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Mieszkańcy nadal oczekują uruchomienia procedur wypłacania im odszkodowań. Na szczęście rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o wypłatę środków z Funduszu Solidarności. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdził szacunki strat na ok. 2,7 mld zł, które obliczył Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Nasze szacunki nie miały  więc charakteru medialnego – dodał marszałek Struk.

Wszystkie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej sześciu poszkodowanym gminom zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych województwa pomorskiego.

 

Pomoc płynęła z całej Polski

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku ogromna wichura przeszła przez 10 powiatów województwa pomorskiego. Najbardziej ucierpiały 4 powiaty: chojnicki, bytowski, kościerski i kartuski. Nawałnica uszkodziła ponad 200 tys. budynków mieszkalnych i zniszczyła ponad 30 tys. ha lasów prywatnych i państwowych. – Nawałnica, która przeszła wówczas przez Polskę wywołała największą, od co najmniej 100 lat, na tych terenach klęskę. Szacuje się, że powrót do stanu sprzed kataklizmu zajmie ponad 25 lat – mówi marszałek Struk.

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 sierpnia 2017 samorząd województwa pomorskiego przekazał 2 mln złotych na usuwanie skutków nawałnicy i 100 tys. zł na zakup pilarek łańcuchowych do sprzątania powalonych drzew.

Jeszcze w sierpniu marszałek województwa pomorskiego apelował do przedsiębiorców i samorządów z całej Polski o pomoc dla poszkodowanych. Odpowiedzią na apel było ponad 10 mln zł, które przekazały jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski.  Setki przedsiębiorców i prywatnych osób niejednokrotnie anonimowo oferowały pomoc rzeczową, usługi , materiały budowlane, piły, kosmetyki i żywność.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.