Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

27 września o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się dwudzieste szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

27 września o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się dwudzieste szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Proponowany porządek obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
6. Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie w kontekście branż kluczowych odpowiadającym lokalnemu i regionalnemu rynkowi pracy – realizacja zintegrowanych projektów organów prowadzących.

  • wprowadzenie do tematu oraz projekt stanowiska przedstawi pan Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Członek Zespołu ds. społecznych (czas prezentacji 20 minut).

7. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym na przykładzie szkół w Słupsku.

  • wprowadzenie do tematu przedstawi pani Bogna Winiarczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupku, projekt stanowiska przedstawi pan Franciszek Potulski, Przewodniczący Zespołu ds. społecznych (czas prezentacji 20 minut).

8. Finansowanie szkolnictwa zawodowego w subwencji oświatowej w roku 2019 i w latach następnych.

  • opracowaną analizę w zakresie dostosowania systemu wsparcia finansowego realizacji zadań oświatowych przez budżet państwa w formie subwencji oświatowej przedstawi pan Franciszek Potulski, Przewodniczący Zespołu ds. społecznych (czas prezentacji 15 minut).

9. Sytuacja gospodarcza w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

  • wprowadzenie do tematu oraz projekt stanowiska przedstawi pan Mirosław Czapiewski, Przewodniczący Zespołu ds. gospodarczych.

10. Sprawy wniesione.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.